تست هواپیمایی برای طولانی ترین پرواز ها در جهان!

14 شهریور 98

هواپیمای Qantas Airways در تاریخ 14 مارس 2019 از فرودگاه سیدنی بلند می شود. این شرکت قصد دارد سه پرواز بدون توقف را در اواخر سال جاری آزمایش کند.

شرکت Qantas Airways سه پرواز آزمایشی، سه پرواز بدون توقف به سیدنی را از دو شهر نیویورک و لندن در اواخر سال جاری انجام خواهد داد تا تحقیقاتی در مورد سلامت مسافر و خدمه در طی پروازهای طولانی انجام دهد.