تغییر بازار گردشگری لوکس

17 بهمن 1396

نرخ رشد بالا در بازار مسافرتی لوکس: طبق گزارش ITB World Travel Trend 2017/2018، هزینۀ بالایی از سفرها برای هفت درصد از بازار است و رشد سالانه آن در رقم دو رقمی است. سفرهای لوکس پررونق است، در حالی که نگرش های کلی نسبت به این بازار تغییر می کنند. ثروت بیشتر توسط زرق و برق و ثروت نمایش داده نمی شود. اشکال غیر مادی لوکس جایگزین وضعیت می شوند و ارزش هایی مانند خودآزمایی، تجربیات شخصی، اعتبار و زمان، اهمیت بیشتری پیدا می کنند. این چالش ها، و همچنین فرصت ها، به صنعت مربوط می شود و از 7 تا 11 مارس 2018 موضوعات کلیدی در ITB Berlin برگزار می شود.

با فناوری جدید Loop Lounge @ ITB که با همکاری Loop برگزار می شود، نمایشگاه تجاری برای محصولات لوکس، ITB Berlin یک پلت فرم جدید برای شبکه سازی در یک محیط منحصر به فرد با یک گروه انتخاب شده از غرفه داران ایجاد کرده است.

https://www.traveldailynews.com