تور آتن (4 شب)

aegean

تور آتن (4 شب)

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4 STAR
2safar
B.B

6490000 تومان

7990000 تومان

6490000 تومان

5390000 تومان

4990000 تومان

هر هفته یکشنبه ، دوشنبه ، پنجشنبه ، جمعه
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4990000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
هر هفته یکشنبه ، دوشنبه ، پنجشنبه ، جمعه

دیدگاه مسافران