تور آتن( ویژه نوروز )

aegean

تور آتن( ویژه نوروز )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4 STAR
2safar
B.B

6990000 تومان

8990000 تومان

5990000 تومان

5390000 تومان

تاریخ حرکت : 97/01/05
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 97/01/05

راه های ارتباطی