تور آنتالیا 7 روزه ایران ایر ( ویژه 24 مرداد )

Iran Air

تور آنتالیا 7 روزه ایران ایر ( ویژه 24 مرداد )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
MERA PARK
2safar
B.B

3490000 تومان

4190000 تومان

3490000 تومان

3090000 تومان

1990000 تومان

City

4590000 تومان

5590000 تومان

4590000 تومان

3290000 تومان

1990000 تومان

Kemer
CENDER
2safar
ALL

4890000 تومان

6090000 تومان

4890000 تومان

3290000 تومان

1990000 تومان

CITY

5890000 تومان

7290000 تومان

5890000 تومان

3590000 تومان

1990000 تومان

ANEX

5590000 تومان

8090000 تومان

5590000 تومان

3490000 تومان

1990000 تومان

KEMER
LAMER HOTEL
2safar
U.ALL

6090000 تومان

8690000 تومان

6090000 تومان

3590000 تومان

1990000 تومان

KEMER

6290000 تومان

8790000 تومان

6290000 تومان

3690000 تومان

1990000 تومان

KEMER

6390000 تومان

9790000 تومان

6390000 تومان

3790000 تومان

1990000 تومان

KEMER

6690000 تومان

9590000 تومان

6690000 تومان

3890000 تومان

1990000 تومان

KEMER
CATAMARAN
2safar
U.ALL

6890000 تومان

9990000 تومان

6890000 تومان

3990000 تومان

1990000 تومان

KEMER
M HOLIDAY BELEK
2safar
U.ALL

6990000 تومان

1090000 تومان

6990000 تومان

4090000 تومان

1990000 تومان

BELEK
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4190000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

3490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
City
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
Kemer
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3290000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
CITY
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
ANEX
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6090000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8690000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6090000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6290000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

8790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6290000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3690000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6390000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6390000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3790000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3890000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6890000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

9990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6890000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1090000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

6990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4090000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1990000 تومان

موقعیت مکانی
BELEK
توضیحات

دیدگاه مسافران