تور آنتالیا

Atlasglobal Airlines

تور آنتالیا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
LARA HADRIANUS
2safar
H.B

2870000 تومان

4040000 تومان

2870000 تومان

2990000 تومان

2490000 تومان

LARA STD ROOM
AGON HOTEL
2safar
B.B

1395000 تومان

1995000 تومان

1395000 تومان

1295000 تومان

1295000 تومان

KEMER STD ROOM
BOTANIK RESORT
2safar
ALL

1790000 تومان

3390000 تومان

1790000 تومان

1590000 تومان

1290000 تومان

KEMER STD ROOM
PALMET TURKIZ
2safar
ALL

1990000 تومان

3790000 تومان

1990000 تومان

1590000 تومان

1290000 تومان

KEMER STD ROOM
KARMIR RESORT
2safar
ALL

2590000 تومان

4890000 تومان

2590000 تومان

2390000 تومان

1290000 تومان

KEMER STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2870000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4040000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2870000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2490000 تومان

موقعیت مکانی
LARA
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1395000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1295000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1790000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3390000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1790000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

4890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

2590000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2390000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

1290000 تومان

موقعیت مکانی
KEMER
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی