تور ایران | اردبیل (سرعین)

تور ایران | اردبیل (سرعین)

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
لاله
2safar
B.B

1599000 تومان

1899000 تومان

1499000 تومان

1599000 تومان

550000 تومان

خیابان دانش
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1599000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

1899000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1499000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1599000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

550000 تومان

موقعیت مکانی
خیابان دانش
توضیحات

راه های ارتباطی