تور اکراین | کیف

تور اکراین | کیف

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
HOTEL LYBID
2safar
B.B

10400000 تومان

12600000 تومان

10400000 تومان

8050000 تومان

6220000 تومان

کیف STD ROOM
HOTEL UKRAINE
2safar
B.B

11680000 تومان

14700000 تومان

11680000 تومان

9000000 تومان

6470000 تومان

کیف STD ROOM
HOTEL KHRESCHATYK
2safar
B.B

13000000 تومان

16300000 تومان

13000000 تومان

10490000 تومان

6970000 تومان

کیف STD ROOM
HOTEL FAIRMONT GRAND
2safar
B.B

16940000 تومان

23600000 تومان

16940000 تومان

11540000 تومان

7900000 تومان

کیف STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10400000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10400000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8050000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6220000 تومان

موقعیت مکانی
کیف
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11680000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

14700000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11680000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9000000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6470000 تومان

موقعیت مکانی
کیف
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16300000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

13000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10490000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

6970000 تومان

موقعیت مکانی
کیف
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

16940000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

23600000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

16940000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11540000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7900000 تومان

موقعیت مکانی
کیف
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی