تور ترکیه | دیدیم

Mahan Air

تور ترکیه | دیدیم

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
ASEL HOTEL DIDIM
2safar
ALL

4690000 تومان

5795000 تومان

4690000 تومان

3795000 تومان

2395000 تومان

دیدیم STD ROOM
GARDEN OF SUN
2safar
ALL

4990000 تومان

6295000 تومان

4990000 تومان

3995000 تومان

2395000 تومان

دیدیم STD ROOM
DIDIM BEACH RESORT
2safar
ALL

5395000 تومان

6595000 تومان

5395000 تومان

4195000 تومان

2395000 تومان

دیدیم STD ROOM
VENOSA BEACH
2safar
ALL

5795000 تومان

7395000 تومان

5795000 تومان

4395000 تومان

2395000 تومان

دیدیم STD ROOM
AQUASIS DELUX
2safar
U.ALL

5995000 تومان

7995000 تومان

5995000 تومان

4595000 تومان

2395000 تومان

دیدیم STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5795000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3795000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2395000 تومان

موقعیت مکانی
دیدیم
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6295000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4990000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3995000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2395000 تومان

موقعیت مکانی
دیدیم
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5395000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6595000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5395000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4195000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2395000 تومان

موقعیت مکانی
دیدیم
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5795000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7395000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5795000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4395000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2395000 تومان

موقعیت مکانی
دیدیم
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

7995000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4595000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2395000 تومان

موقعیت مکانی
دیدیم
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی