تـور تـرکیه | قـونیه (بـزرگداشت مـولانا)

Iran Air

تـور تـرکیه | قـونیه (بـزرگداشت مـولانا)

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

4980000 تومان

5770000 تومان

4980000 تومان

4820000 تومان

2935000 تومان

قونیه STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4980000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

5770000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

4980000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4820000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2935000 تومان

موقعیت مکانی
قونیه
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی