تور هندوستان | دهلی - آگرا - ریـشی کش

Mahan Air

تور هندوستان | دهلی - آگرا - ریـشی کش

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
CLARKS INN & SUITE
2safar
B.B
URTKASH VILAS
2safar
B.B
VASUNDHRA PALACE
2safar
B.B

10900000 تومان

13900000 تومان

10900000 تومان

8900000 تومان

4900000 تومان

دهلی - آگرا - ریشی کش STD ROOM
COUNTRY INN & SUITE
2safar
B.B
CLARKS SHIRAZ
2safar
B.B
GANGA KINARE
2safar
B.B

11900000 تومان

15900000 تومان

11900000 تومان

9900000 تومان

5500000 تومان

دهلی - آگرا - ریشی کش STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

10900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4900000 تومان

موقعیت مکانی
دهلی - آگرا - ریشی کش
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11900000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

9900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5500000 تومان

موقعیت مکانی
دهلی - آگرا - ریشی کش
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی