تور روسیه | مسکو

Mahan Air

تور روسیه | مسکو

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

6300000 تومان

120 دلار

9390000 تومان

120 دلار

8630000 تومان

120 دلار

6100000 تومان

120 دلار

5600000 تومان

120 دلار

مسکو STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

6300000 تومان

120 دلار

نرخ اتاق یک تخته

9390000 تومان

120 دلار

نرخ اتاق سه تخته

8630000 تومان

120 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6100000 تومان

120 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5600000 تومان

120 دلار

موقعیت مکانی
مسکو
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی