تور روسیه | مسکو - سنت پترزبورگ

Mahan Air

تور روسیه | مسکو - سنت پترزبورگ

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

9495000 تومان

12495000 تومان

9495000 تومان

8145000 تومان

5645000 تومان

مسکو+سنت پترزبورگ STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9495000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

12495000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8145000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

5645000 تومان

موقعیت مکانی
مسکو+سنت پترزبورگ
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی