تور سریلانکا | بنتوتا نوروز 99

تور سریلانکا | بنتوتا نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
OAK RAY HARIDRA BERUWALA HOTEL
2safar
B.B

320 دلار

530 دلار

320 دلار

190 دلار

130 دلار

بنتوتا STD ROOM
THE PALMS BERUWALA HOTEL
2safar
B.B

338 دلار

530 دلار

338 دلار

195 دلار

130 دلار

بنتوتا STD ROOM
CINNAMON BAY HOTEL
2safar
B.B

478 دلار

890 دلار

478 دلار

295 دلار

160 دلار

بنتوتا STD ROOM
RIU AHUNGALLA HOTEL
2safar
B.B

695 دلار

990 دلار

695 دلار

430 دلار

190 دلار

بنتوتا STD ROOM
TAJ BENTOTA HOTEL
2safar
B.B

720 دلار

1090 دلار

720 دلار

450 دلار

210 دلار

بنتوتا STD ROOM
نرخ اتاق دو تخته

320 دلار

نرخ اتاق یک تخته

530 دلار

نرخ اتاق سه تخته

320 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

190 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

130 دلار

موقعیت مکانی
بنتوتا
توضیحات
STD ROOM
نرخ اتاق دو تخته

338 دلار

نرخ اتاق یک تخته

530 دلار

نرخ اتاق سه تخته

338 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

195 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

130 دلار

موقعیت مکانی
بنتوتا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

478 دلار

نرخ اتاق یک تخته

890 دلار

نرخ اتاق سه تخته

478 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

295 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

160 دلار

موقعیت مکانی
بنتوتا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

695 دلار

نرخ اتاق یک تخته

990 دلار

نرخ اتاق سه تخته

695 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

430 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

190 دلار

موقعیت مکانی
بنتوتا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

720 دلار

نرخ اتاق یک تخته

1090 دلار

نرخ اتاق سه تخته

720 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

450 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

210 دلار

موقعیت مکانی
بنتوتا
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی