تور سریلانکا | کلمبو + بنتوتا

Air Arabia

تور سریلانکا | کلمبو + بنتوتا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

7995000 تومان

11045000 تومان

7995000 تومان

6295000 تومان

4295000 تومان

کلمبو-بنتوتا STD ROOM

9195000 تومان

13475000 تومان

9195000 تومان

7045000 تومان

4295000 تومان

کلمبو-بنتوتا STD ROOM

11495000 تومان

15495000 تومان

11495000 تومان

8045000 تومان

4295000 تومان

کلمبو-بنتوتا STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

7995000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11045000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

7995000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

6295000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4295000 تومان

موقعیت مکانی
کلمبو-بنتوتا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9195000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13475000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9195000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4295000 تومان

موقعیت مکانی
کلمبو-بنتوتا
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11495000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15495000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11495000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8045000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4295000 تومان

موقعیت مکانی
کلمبو-بنتوتا
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی