تور روسیه ( مسکو )

Mahan Air

تور روسیه ( مسکو )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

5160000 تومان

6310000 تومان

5160000 تومان

4860000 تومان

3410000 تومان

درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

5160000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

6310000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

5160000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

4860000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3410000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

راه های ارتباطی