تور فیلیپین | مانیلا + پالاوان

Emirates Airlines

تور فیلیپین | مانیلا + پالاوان

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
CITY GARDEN GRAND
2safar
B.B
BEST WESTERN
2safar
B.B

17490000 تومان

22900000 تومان

17490000 تومان

15900000 تومان

14500000 تومان

مانیلا-پالاوان STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

17490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

22900000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

17490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

15900000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

14500000 تومان

موقعیت مکانی
مانیلا-پالاوان
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی