تور چـین | شـانگهای ( نمایـشگاه اتو مـکانیـکا )

Mahan Air

تور چـین | شـانگهای ( نمایـشگاه اتو مـکانیـکا )

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
REGAL SHANGHAI EAST ASIA
2safar
B.B

11950000 تومان

13850000 تومان

11950000 تومان

شانگهای STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11950000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13850000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11950000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
شانگهای
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی