تـــور کــرالا

Iran Air

تـــور کــرالا

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
CASINO HOTEL
2safar
B.B
TEA COUNTY MUNNAR
2safar
B.B
LAKESONG RESORT
2safar
B.B

405 یورو

630 یورو

405 یورو

230 یورو

110 یورو

2 شب اقامت در پریار
HOLIDAY INN
2safar
B.B
TALL TREES MUNAR
2safar
B.B
AVEDA RESORT
2safar
B.B

499 یورو

850 یورو

499 یورو

310 یورو

120 یورو

2 شب اقامت در پریار
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

405 یورو

نرخ اتاق یک تخته

630 یورو

نرخ اتاق سه تخته

405 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

230 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

110 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
2 شب اقامت در پریار
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

499 یورو

نرخ اتاق یک تخته

850 یورو

نرخ اتاق سه تخته

499 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

310 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

120 یورو

موقعیت مکانی
توضیحات
2 شب اقامت در پریار

دیدگاه مسافران