تور جمهوری چک | پراگ

Ukraine International Airlines

تور جمهوری چک | پراگ

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
AIDA
2safar
B.B

9690000 تومان

11240000 تومان

9690000 تومان

7940000 تومان

7160000 تومان

پراگ STD ROOM
IRIS HOTEL
2safar
B.B

10100000 تومان

11990000 تومان

1010000 تومان

8300000 تومان

7670000 تومان

پراگ STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

9690000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11240000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

9690000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

7940000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7160000 تومان

موقعیت مکانی
پراگ
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

10100000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

11990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

1010000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

8300000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

7670000 تومان

موقعیت مکانی
پراگ
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی