تور چین | پکن

Mahan Air

تور چین | پکن

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
SCHONBRUNN
2safar
B.B

12460000 تومان

15290000 تومان

12460000 تومان

10860000 تومان

8032000 تومان

پکن STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12460000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

15290000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12460000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10860000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8032000 تومان

موقعیت مکانی
پکن
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی