تـور چیـن (پکن-شانگهای)

Mahan Air

تـور چیـن (پکن-شانگهای)

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

4090000 تومان

610 دلار

4090000 تومان

815 دلار

4090000 تومان

610 دلار

3590000 تومان

610 دلار

3590000 تومان

370 دلار

4 شب پکن - 3 شب شانگهای
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4090000 تومان

610 دلار

نرخ اتاق یک تخته

4090000 تومان

815 دلار

نرخ اتاق سه تخته

4090000 تومان

610 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

610 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3590000 تومان

370 دلار

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب پکن - 3 شب شانگهای

راه های ارتباطی