تـور چیـن (پکن-شانگهای)

Mahan Air

تـور چیـن (پکن-شانگهای)

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

11490000 تومان

13890000 تومان

11490000 تومان

10990000 تومان

10490000 تومان

پکن - شانگهای STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

11490000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

13890000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

11490000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

10990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

10490000 تومان

موقعیت مکانی
پکن - شانگهای
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی