تـور چیـن (پکن-شانگهای)

Mahan Air

تـور چیـن (پکن-شانگهای)

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

4090000 تومان

600 دلار

4090000 تومان

805 دلار

4090000 تومان

600 دلار

3590000 تومان

600 دلار

3590000 تومان

360 دلار

4 شب پکن - 3 شب شانگهای 27 آبان - 5 آذر
WU HUAN HOTEL
2safar
B.B
REGAL SHANGHAI EAST
2safar
B.B

4090000 تومان

600 دلار

4090000 تومان

805 دلار

4090000 تومان

600 دلار

3590000 تومان

600 دلار

3590000 تومان

360 دلار

4 شب پکن - 3 شب شانگهای 4 آذر - 12 آذر
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4090000 تومان

600 دلار

نرخ اتاق یک تخته

4090000 تومان

805 دلار

نرخ اتاق سه تخته

4090000 تومان

600 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

600 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3590000 تومان

360 دلار

موقعیت مکانی
4 شب پکن - 3 شب شانگهای
توضیحات
27 آبان - 5 آذر
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

4090000 تومان

600 دلار

نرخ اتاق یک تخته

4090000 تومان

805 دلار

نرخ اتاق سه تخته

4090000 تومان

600 دلار

نرخ کودک 6 تا 12 سال

3590000 تومان

600 دلار

نرخ کودک 2 تا 6 سال

3590000 تومان

360 دلار

موقعیت مکانی
4 شب پکن - 3 شب شانگهای
توضیحات
4 آذر - 12 آذر

راه های ارتباطی