تــور چیــن

Mahan Air

تــور چیــن

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

12000000 تومان

16000000 تومان

12000000 تومان

11500000 تومان

8000000 تومان

درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

12000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

16000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

12000000 تومان

نرخ کودک 6 تا 12 سال

11500000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

8000000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

راه های ارتباطی