تــور گــوانجو

Mahan Air

تــور گــوانجو

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
CAVAN
2safar
B.B

14900000 تومان

20500000 تومان

فاز دو و سه 3 - 12 آبان
CAVAN
2safar
B.B

13000000 تومان

17000000 تومان

فاز سه 8 - 16 آبان
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

14900000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

20500000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
فاز دو و سه
توضیحات
3 - 12 آبان
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

13000000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

17000000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

نرخ کودک 2 تا 6 سال

موقعیت مکانی
فاز سه
توضیحات
8 - 16 آبان

راه های ارتباطی