تور کریت - آتن (ویژه نوروز)

aegean

تور کریت - آتن (ویژه نوروز)

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
5 STAR
2safar
B.B
4 STAR
2safar
B.B

8590000 تومان

10590000 تومان

5990000 تومان

4790000 تومان

تاریخ حرکت : 97/01/05
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

8590000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

10590000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

5990000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

4790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
تاریخ حرکت : 97/01/05

راه های ارتباطی