تور یونان | آتن

تور یونان | آتن

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات

490 یورو

590 یورو

490 یورو

390 یورو

290 یورو

آتن STD ROOM

590 یورو

690 یورو

590 یورو

490 یورو

390 یورو

آتن STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

490 یورو

نرخ اتاق یک تخته

590 یورو

نرخ اتاق سه تخته

490 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

390 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

290 یورو

موقعیت مکانی
آتن
توضیحات
STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

590 یورو

نرخ اتاق یک تخته

690 یورو

نرخ اتاق سه تخته

590 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

490 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

390 یورو

موقعیت مکانی
آتن
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی