تور یونان - فرانسه | آتن - پاریس نوروز 99

تور یونان - فرانسه | آتن - پاریس نوروز 99

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4STAR
2safar
B.B
4STAR
2safar
B.B

1690 یورو

2100 یورو

1690 یورو

1390 یورو

890 یورو

آتن-پاریس STD ROOM
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1690 یورو

نرخ اتاق یک تخته

2100 یورو

نرخ اتاق سه تخته

1690 یورو

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1390 یورو

نرخ کودک 2 تا 6 سال

890 یورو

موقعیت مکانی
آتن-پاریس
توضیحات
STD ROOM

راه های ارتباطی