تور یونان-فرانسه (ویژه نوروز)

aegean

تور یونان-فرانسه (ویژه نوروز)

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت توضیحات
4 STAR
2safar
B.B

1700 تومان

2370 تومان

1350 تومان

900 تومان

4 STAR
2safar
B.B

2990000 تومان

2990000 تومان

2590000 تومان

2590000 تومان

درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

1700 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2370 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

1350 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

900 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
نرخ اتاق دو تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق یک تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق سه تخته

نرخ کودک 6 تا 12 سال

2590000 تومان

نرخ کودک 2 تا 6 سال

2590000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات

راه های ارتباطی