جاذبه های گردشگری ایران - حسینیه ی اعظم زنجان

جاذبه های گردشگری ایران - حسینیه ی اعظم زنجان

2safar

سفر به نقاط مختلف ایران، شما را با یک واقعیت تاریخی این سرزمین آشنا می کند و آن هم تنوع هویتی در این سرزمین کهن و پهناور است، در شهر ها و مناطق مختلف باور های مذهبی و سنتی گوناگونی وجود دارند، که در طول تاریخ این سرزمین در اشکال مختلفی جریان داشته است. در دوران باستان با توجه به گستردگی آئین زردتشت، این باور باستانی تنها اعتقاد مذهبی در ایران نبود و در کنار آن باور هایی مانند مانویت و مهرپرستی هم از جمله باور های باستانی این سرزمین به شمار می رفت، هرچند به نظر می رسد اعتقادات دینی دیگری نیز وجود داشته اما این سه باور اعتقادی بیشترین پیروان را در ایران باستان داشتند. در طول سالیان متمادی باور ها متعددی مانند یهودیت، مسیحیت و اسلام هم به ایران رسیدند و طی رخ داد های تاریخی مختلفی هرکدام از این باور های مذهبی در بخش ها و گوشه هایی از ایران پیروانی پیدا کردند، اما اسلام با حمله ی اعراب به ایران، وارد این سرزمین باستانی شد، سرزمینی که بیشترین آمادگی را بر پذیریش این باور الهی داشت. با شکل گیری تمدن اسلامی، ایران به یکی از مهمترین پایگاه های تمدنی اسلام بدل شد و شاخه های اسلامی بعد هم در این سرزمین رشد پیدا کردند. با روی کار آمدن صفویان در ایران، شیعه به عنوان دیدن رسمی ایران در اولین حکومت ملی این سرزمین پس از دوران باستان تبدیل شد و به یکی از هویت های تاریخی این سرزمین بدل شد، از این رو، در شهر های مختلف می توان نمود های متعدد و بسیار پرجاذبه ای از این مذهب را مشاهده کرد.

2safar

زنجان هم به عنوان یکی از پایگاه های مذهب شیعه در طول سالیان متمادی، آداب و رسوم مختص خود را در برگزاری مراسم های شیعی پیدا کردو از این رو، این بار در سفرمان در زنجان شما را با یکی از مهمترین اماکن مذهبی و آئینی شیعیان در زنجان آشنا می کنیم، که شهر و محبوبیت بسیاری در ایران برخوردار است و به یک مجموعه ی سنتی و مذهبی تبدیل شده است.

2safar

حسینیه ی اعظم شهر زنجان، در جنوب این شهر قرار دارد، با قدمتی در حدود یکصد سال، به بخشی از هویت شهری زنجان بدل شده است. بر اساس اطلاعات موجود در خصوص این مکان مذهبی، حاج میرزا محمد نقی و حاج میرزا بابایی سنگ اولیه این مکان را ایجاد نمودند و این حسینه ی وقفیه این دو تن بوده است و امروزه به مجموعه بزرگی با ساختار اداری و تشکیلاتی مشخص بدل شده است.

2safar

مهمترین رخ داد مذهبی این حسینه در محرم است، در روز هشتم محرم ( محرم به واسطه ی شهادت امام سوم شیعیان، حسین بن علی مهمترین رخ داد مذهبی شیعان به شمار می آید و هر منطقه ای از ایران دارای آئین های مذهبی مختص خود در محرم هستند و حسینیه ی زنجان محل یکی از خاص مراسمات مذهبی شیعیان در ایران است) حضور پر شکوه و پرتعداد دسته های عزادار و نذورات مردم، جمعیت بسیار زیادی از مردم زنجان و دیگر شهر های ایران را به این مکان می کشاند، به گونه ای که روز هشتم محرم یکی از مهمترین رخ داد های شهری زنجان به شمار می آید که حسینیه ی اعظم زنجان پذیرای عزاداران حسینی است. حرکت از این حسینه آغاز می شود و به امام زاده ابراهیم ختم می گردد. بدون شک این این مراسم را باید یکی از پر شور ترین آئین مذهبی در زنجان دانست که در تمام ایران از شهرت بالایی برخوردار بوده است و دیدن این مراسم یکی از فراموش نشدنی ترین رخ داد های مذهبی برای شما خواهد بود.