جاذبه های گردشگری جهان - دروازه ی ترکمن دهلی هند

جاذبه های گردشگری جهان - دروازه ی ترکمن دهلی هند

2safar

در شهر های قدیمی در نقاط مختلف جهان دروازه های متعددی در قسمت های مختلف شهر تعبیه می شد و مسیر های ورود و خروج مردم، کاروان و مسافران از این دروازه به جاده ها و مسیر های منتهی به شهر می رسیدند. هر کدام از این دروازه ها را یا به واسطه ی مسیری مشخص، یا فردی خاص نام گذاری می کردند، چناچه که در شهر های قدیمی ایران هم دروازه های مختلف و تاریخی را همچنان می توان مشاهده کرد. از این رو، دهلی هم یکی از همین شهر های قدیمی و مهمی است که همواره از نقشی کلیدی و مرکزی به لحاظ سیاسی برخوردار بوده و به همین خاطر، دروازه های متعددی نیز در مسیر های منتهی به دهلی وجود دارد، با این حال، بر اساس اطلاعات موجود، دهلی نسبت به بسیار از شهر های دنیای گذشته، دارای دروازه های بیشتری بود که به نحوی که در برخی از متون به 50 دروازه اشاره شده است، که امروز تعداد بسیار اندکی از آن دروازه ها بر جامانده است.

2safar

یکی از این دروازه های قدیمی در شهر دهلی، دروازه ای با نام ترکمن است، دروازه ای که در نزدیکی Ram Leela Maidan قرار گرفته است، دروازه ی ترکمن یکی از بنا های تاریخی و قدیمی شهر است، که در رخ داد های و حوادث طبیعی و انسانی دهلی جان سالم به در برده و امروزه گردشگران به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری به سراغ آن می روند. این دروازه را بر اساس نام عارفی به نام شاه ترکمان بیایانی نامگذاری کرده اند. بر اساس اطلاعات مختلفی که در خصوص این دروازه ی تاریخی وجود دارد، دروازه ی ترکمن در خلال دوران پادشاهی شاه جهان گروکانی ساخته شده است، این دروازه یکی از دروازه های ورودی هفتمین شهر دهلی یعنی شاه جهان آباد بوده و از نزدیک ترین دروازه های دهلی به آن می توان به دروازه ی کشمیری، دروازه ی دهلی و دروازه ی آژمی نام برد. بر اساس بنای موجود دروازه ی ترکمن، این بنا بر اساس المان های معماری مغولی ساخته شده است، و نسبت به دیگر آثار دوران گورکانی رگه های مغولی بیشتر در آن مشاهده می شود.

2safar

هنگامی که در نزدیکی این دروازه ی می ایستید، طاف ها و گذر گاه این دروازه، نشانه های از معماری عهد گورکانی دارند، معماری که متاثر از معماری ایرانی است، با این حال همان طور که گفته شد، رنگ و بوی المان های معماری مغولی بیشتر در این بنا وجود دارد. در تاریخ این بنا قدیمی می توان به شورش های مردمی اشاره کرد که در این بخش از دهلی و در کنار دروازه ی ترکمن رخ داده، به همین خاطر این بنا، در بخش هایی از هویت اجتماعی مردم جای دارد و چنین مرکزیتی برای دروازه ی ترکمن ، جذابیت دیدنش را بیشتر می کند، بنایی که علاوه بر قدمت و دیرینگی تاریخی اش، بخشی از هویت شهری دهلی نیز به شمار می آید، به همین خاطر برای گردشگرانی که می خواهند دهلی را بهتر بشناسند، این دروازه مکان جذاب و تماشایی خواهد بود. با این وجود، این تنها یکی از دروازه های قدیمی دهلی است که ما در ادامه ی مسیرمان در این شهر به سراغ دیگر دروازه های قدیمی شهر خواهیم رفت.

2safar