جاذبه های گردشگری ایران - آب انبار سردار کوچک و بزرگ قزوین - قسمت اول

جاذبه های گردشگری ایران - آب انبار سردار کوچک و بزرگ قزوین - قسمت اول

2safar

آب انبار به دنبال خود، عقبه ی تاریخی و جغرافیای بسیار کهنی دارد، که چرایی ارزش و اعتبار آن بر اساس همان عقبه ی کهن و تاریخی اش نمایان می شود. پیش تر آب انبار حاجی کاظم مربوط به اواخر دوران قاجار را در سایت 2safar معرفی کردیم و با بخش های بیرونی و داخلی آن آشنا شدیم، از سردر زیبا و باشکوهش و معماری ایرانی بکار رفته در آن سخن گفتیم(که در صورت علاقه می توانید برای آشنایی با این جاذبه تاریخی شهر قزوین به سایت 2safar مراجعه کنید). این بار به سراغ دو آب انبار دیگر شهر قزوین رفته ایم که هر دوی این آب انبار ها را برای شما معرفی خواهیم کرد.

2safar

ابتدا پیش از معرفی آب انبار سردارکوچک و آب انبار سردار بزرگ، که برگرفته از بزرگی و کوچکی سن برادران بانی این دو آب انبار هستند، از چرایی اهمیت و جایگاه این سازه و بنا در گذشته ی ایران حرف می زنیم تا شیرینی شناخت چنین بنا هایی برای مان خواستنی تر باشد. آب همواره در ایران از اهمیت و جایگاه مهمی برخوردار بوده که به دلیل کمبود منابع آب و مناطق گرم و خشک نواحی مرکزی ایران است، البته شکل ساختار اقتصادی هم بر اساس همین ساختار جغرافیایی شکل گرفت و اهمیت آب دو چندان شد، به نحوی که یکی از منابع قدرت در ایران به شمار می رفت.

2safar

این محدودیت منابع در کنار ارزشمندی آب، احترام و تقدس نیز برای آن به همراه داشت و به عنوان یکی از نعمت های الهی و مایع حیات اعتبار بیشتری یافت. همه این ها، زمینه ساز استفاده از المان های مذهبی و دینی برای ارزش گذاری آب در نواحی مختلف ایران شد و واقعه عاشورا و کربلا پیش زمینه ی مذهبی بسیار مناسبی برای ساخت مکان هایی برای انبار، ذخیره و حفظ آب در مناطق ایران شد. به گونه ای که ساخت بسیاری از آب انبار های ایرانی را می توان یک عمل ارزشی و اعتقادی در خدمت به جامعه دانست.

2safar

از این رو، آب انبار ها در ایران مانند قزوین از جایگاه مهمی برخوردار هستند و بنای این مکان را به شکلی زیبا و آراسته مانند آب انبار حاجی کاظم و آب انبار های سردار بزرگ و کوچک ساخته اند. اما آب انبار سردار کوچک برخلاف نامش یکی از بزرگترین آب انبار های شهر قزوین به شمار می رود که در نزدیکی خیابان تبریز و در محله ی قملاق قرار دارد. این آب انبار در دوران قاجار و در زمان فتحعلی شاه قاجار ساخته شده است. بانی ساخت این اثر سرداران پادشاه ایران، محمد حسن خان و محمد حسین خان سردار بودند که در آن دوران اقدام به ساخت آب انبار هایی در شهر قزوین می کنند. آب انبار کوچک از لحاظ اندازه، بزرگتر از آب انبار دیگر ساخته شده توسط این دو برادر است و تنها به دلیل انتساب آن به برادر کوچک تر آن را آب انبار سردار کوچک می خوانند.

2safar

این آب انبار هم مانند دیگر بنا های ساخته شده در عصر قاجار، اثری با المان های متعدد از معماری ایرانی است که در کنار ماهیتش آن را به یکی از جاذبه های گردشگری شهر قزوین به لحاظ زیبا شناسایی تاریخی کرده است، در ادامه مسیر بیشتر با این آب انبار آشنا خواهیم شد و در کنارش آب انبار سردار بزرگ را هم معرفی می کنیم، با ما در 2safar همراه باشید.