جاذبه های گردشگری ایران - آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی - چینی خانه اردبیل - قسمت اول

جاذبه های گردشگری ایران - آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی - چینی خانه اردبیل - قسمت اول

2safar

در ادامه ی معرفی بناهای موجود در بقعه ی شیخ صفی الدین اردبیلی به مکانی به نام چینی خانه می رسیم. معرفی این بنا بر اساس ترتیب زمانی ساخت آن در این مجموعه نیست ولی خاص بودن و برجستگی معماری اش آن را به یکی از خاص ترین سازه های بقعه بدل کرده است.این بخش از مجموعه ی بقعه ی شیخ صفی الدین، در دوران سلطنت شاه عباس اول یا همان شاه عباس کبیر ساخته شد. بر اساس اطلاعات موجود در خصوص این بنا باید گفت که عمارت چینی خانه در ادامه نوسازی های دوران شاه عباس در بقعه شیخ، بر روی یکی از بنا های قدیمی این مجموعه شکل گرفت، که برخی بنای اولیه ی محل چینی خانه را قدیمی ترین ساختمان خانقاه شیخ صفی می دانستند، با این وجود به دلیل اطلاعات اندکی که در خصوص ساختمان قدیمی تر وجود دارد، تنها می توان به فرسودگی و ناهمگونی آن با دیگر سازه های اضافه شده به مجموعه اکتفا کرد.

2safar

مهمترین مشخصه ی بیرونی این بنا گنبد آجری و ساده ای است ، که پیش روی گردشگران قرار دارد، اما همان نمای ساده ی آجری کاری شده چنان با هنر مندی شکل گرفته که نمی توان سادگی آن را بی منظور دانست، هنگامی از این فضای آجری به قسمت درونی عمارت و بخصوص قسمت داخلی طاق ها و گنبد نگاه می کنی، گچ بری های تماشایی و حیرت انگیز آن با رنگ آمیزی خاص و طلا کاری های هنرمندانه اش شما بیشتر به هدف مند بودن این معماری می رساند. در معماری ایرانی اجزاء چنان دقیق و مهندسی کنار هم قرار می گیرند، که پیوستگی هنرهای بکار رفته در آن اثر را به خوبی می توان فهمید و مانند امواج که به ساحل می خورند، با تمام تفاوت هایشان روایت گر یک تصویر و یک داستان هستند و این یکی از زیبا ترین بخش هایی است که گردشگران با دیدن اش مشتاق تر خواهند شد.

2safar

ماهیت ِ چینی خانه به واسطه ی وجود 1221 ظروف یشم و عقیق معنا پیدا می کند، ظروف اهدائی به امپراتوری صفوی شاه عباس کبیر، که او نیز به مجموعه ی بقعه ی جدش شیخ صفی الدین اهدا می کند. درست در سال های 1021 هجری قمری، شاه عباس در سفر به اردبیل و زیارت خانقاه و بقعه ی شیخ ، اقدام به توسعه ی مجموعه ی بقعه می کند. در خصوص ظروف چینی اهدائی شاه عباس کبیر ، باید به این نکته اشاره کرد، که آن چینی ها متعلق به سلاطین مینگ از امپراتوری چین بودند، که احتمالا برای تحکیم روابط دو امپراتوری و حراست از جاده ی ابریشم وبخصوص تجارت ابریشم در ایران به دربار صفوی اهدا شده اند. درکنار ظروف چینی، مجموعه ای از نسخه های خطی و کتب جمع آوری شده نیز بخش دیگر از هدایای شاه عباس کبیر به آستان شیخ صفی الدین را تشکیل می دهد.

2safar

اکثر این ظروف منقش به مهر شاه عباس بوده اند و در درون مکان هایی کنده کاری ثرار می گرفتند که نمایی بسیار زیبا و با شکوه داشت و امروزه گردشگران می توانند مکان قرار گرفتن آن ظروف و وسایل را در چینی خانه ی بقعه مشاهده نمایند. در ادامه ی معرفی چینی خانه بقعه شیخ صفی الدین به جزئیات این بخش مسحور کننده خواهیم پرداخت.