جاذبه های گردشگری ایران - اردبیل

جاذبه های گردشگری ایران - اردبیل

2safar

به هرکجای ایران که قدم بگذارید، دیرینگی این سرزمین شما را به بخشی از تاریخ خواهد برد و مانند دوره هایی به هم متصل روایت گرد تاریخ این سرزمین است. در طول مسیر 2safar به مراکز استان های کشور ایران، سعی شده شما را به جاذبه های دیدنی این شهر ها آشنا کنیم و در معرفی این جاذبه های گردشگری با تاریخ این شهر ها نیز آشنا می شویم. این بار، در این مسیر به مرکز استان اردبیل، یعنی شهر اردبیل خواهیم رفت و این شهر تاریخی و زیبا را از دریچه ی نگاه 2safar می بینیم.

2safar

شهر ها و مناطق مختلف ایران، در دوره های تاریخی مختلف نام و نشان هایی متفاوت داشته اند و این به واسطه ی دیرینگی این سرزمین و داستان ها و رویداد هایی متعددی است که بر این سرزمین رفته، اردبیل در تاریخ اش نام های مختلفی داشته، که امروز نام ایرانی و اصیلِ اردبیل برای گردشگران نامی آشناست که قرن ها بر روی این شهر می درخشد. اردبیل از واژه ای اوستایی به نام آرتا گرفته شده که به معنای مقدس می باشد و این اسم اوستایی در طول تاریخ و در زبان پارسی به ارد تبدیل می شود و ویل هم بر اساس کتب تاریخی به معنای شهر می باشد، شهر مقدس در طول چند هزار سال یکی از مهمترین شهر های ایران باستان بود، در کاوش های باستانی قدمت و دیرنگی این سرزمین به عصر مفرغ و آهن می رسد و در بخش هایی از این شهر در گور هایی هزار ساله، اجسادی از دوران هخامنشی و ساسانی بیرون کشیده شده است، این درحالی است که بسیاری بر این باور بودند که قدمت اردبیل به دوران ساسانی می رسد، اما مگر می شود در پهنه ی جغرافیایی این سرزمین دیرنگی تاریخی ایران را مشاهده نکرد.

2safar

اردبیل یکی از این شهرهاست، که گردشگران می توانند در سرزمینی دیگر و با موقعیت جغرافیایی متفاوت تاریخ ایران را به نظاره بنشینند. البته در کنار تمام این جاذبه ها و دیرینگی تاریخی اش، جاذبه های گردشگری بسیاری پیش روی میهمانان شهر اردبیل قرار دارد. اما اردبیل به واسطه همان موقعیت جغرافیای متمایز پس از ورود اسلام به ایران، همچنان از جایگاه بالایی برخوردار بود. سالها در خلال حکومت خلفای اسلامی از خلفای راشدین گرفته تا امویه و عباسی، اردبیل والی نشین آذربایجان بود و بعد ها به پایگاه خردمدینان تبدیل شد و نمادی برای ملی گرایی ایران شد. در حکومت های سلجوقی و ایلخانی ، اردبیل همچنان شهر مهم بود تا اینکه طوفان ویران گر مغول ها، آتشی سوزان به اردبیل آورد و این شهر تا آغاز نهضت صفوی ویران بود. با شروع نهضت شیخ صفی الدین و سپس صفویه اردبیل بار دیگر به شهر آباد بدل شد.

2safar

با آغاز جنگ های ایران و عثمانی، اردبیل هدف مهمی برای ترکان عثمانی بود و طی سالها در زیر سلطه آنان قرار گرفت اما هیچ گاه نمی توان چنین سرزمینی را از ایران جدا دانست، اردبیل شهری است که گردشگران در آن می توانند، تاریخ درخشان ایران از نزدیک ببییند و با مردم خون گرم و صمیمی این شهر تاریخی با تکثر قومی ایران بیشتر آشنا شوند. اردبیل از جمله مناطق سردسیر و مرتفع ایران است که سفر به این شهر یکی از خاطرات خوب، به یاد ماندنی و لذت بخش برای گردشگران خواهد بود و 2safar در این مسیر با شماست و مشتقانه با شما هم قدم خواهد بود.