جاذبه های گردشگری ایران - بازار سرپوشیده اردبیل - قسمت دوم

جاذبه های گردشگری ایران - بازار سرپوشیده اردبیل - قسمت دوم

2safar

در ادامه معرفی بازار سرپوشیده ی شهر اردبیل به داخل این بازار سنتی و تاریخی می رویم با راسته ها، بازار ها و بخش های مختلف این مجموعه ی تجاری بزرگ آشنا خواهیم شد. البته باید به این نکته هم اشاره داشت، که با وجود قدیمت تاریخی این بازار به دوران سلجوقی اما هویت بازار سنتی در ابتدا متعلق به دوران صفویه است و در ادامه در دوران قاجاریه هم، قسمت های مختلف بنا مورد مرمت قرار گرفته و گردشگران می توانند حضور معماری و آثار متعلق به این دوره تاریخی را هم در طاق هاو نما های مختلف این بازار سنتی مشاهده کنند.

2safar

اصلی ترین قسمت بازار اردبیل، راسته ی اصلی بازار است که با نام راسته بازار شهرت دارد، این قسمت اصلی بازار اردبیل مانند دیگر بازار های سنتی با سقف گنبدی و طاق هایی دارای محل عبور نور نمایی بسیار زیبا و سنتی دارد، که همواره شلوغی حضور مردم از راسته ها و بخش های دیگر بازار در این قسمت مشخص است. البته باید به این نکته هم توجه داشت که در راسته های اصلی بازار های سنتی در همه بازار های سنتی ایرانی، هنر معماری ایرانی نما و حضور پررنگ دارد و در راسته بازار اردبیل هم گردشگران به خوبی اهمیت این راسته را متوجه می شوند.

2safar

در کنار راسته اصلی، راسته پیر عبدالملک و راسته قیصریه هم از دیدنی ترین راسته های بازار اردبیل به شمار می آیند. راسته های کفاشان و راسته ی غلامان هم از دیگر راسته های قدیمی این بازار به شمار می آیند. در این راسته ها، محیط سنتی و فضای تاریخی همچنان غالب بر محیط بازار است و این بهترین خبر برای گردشگرانی است که می خواهند این بازار قدیمی را از نزدیک ببینند. آجر کاری های زیبا و کاربندی های هنرمندانه یبکار فته در این بازار هویت اصلی بازار اردبیل است.

2safar

در کنار راسته های بازار اردبیل، بازار های این مجموعه هم از دیگر شاخ و برگ های این درخت تنومند می باشند، بازار هایی که هرکدام با توجه به صنف فعال در آن حجم جمعیتی بالایی از شهروندان و گردشگران اردبیل را به سوی خود می کشاند. مانند همه ی بازار های ایرانی، بازار زرگر ها از مهمترین و محبوب ترین بخش های بازار است، بازار سراجان، بازار خراطان، بازار قصابان، بازار بقالان، بازار کلاه دوزان، بازار علافان، بازار پنبه فروشان، بازار پارچه فروشان، بازار مسگران، بازار چاقو فرشتان ، بازار آهنگران و بازار جلایی از جمله بازار های فعال و تاریخی این بازار قدیمی است. گردشگران در این بازار ها می توانند در کنار دیدن محصولات سنتی از کارگاه های برخی از این صنف ها مانند مسگران و آهنگران هم بازدید کنند.

2safar

محیطی جذاب و دیدنی که لذت سفر به این شهر تاریخی را برای تان شیرین می کند. هنوز قسمت های مختلف دیگر از مجموعه ی بازار سنتی بازار اردبیل به شما معرفی نکرده ایم و سرا های خشکبار(حاجی میرزا)، سرای گلشن، سرای جهودها، سرای وکیل، سرای نو، سرای حام احمد، سرای حاج شکر، سرای مجیدیه، سرای امام جمعه و سرای دوگوچی برای پذیرایی از گردشگران باقی مانده است، بخش هایی که هر کدام می توان برای گردشگران جذابیت داشته باشند. آخرین بخ از قسمت های بازار سرپوشیده ی اردبیل هم تیمچه ی زنجیرلی است، که در کنار دیگر قسمت های بازار اردبیل در معرض دید گردشگران قرار دارند، که مزیّن به هنر معماری ایرانی هستند.