جاذبه های گردشگری ایران - بازار قدیمی قم - قسمت اول

جاذبه های گردشگری ایران - بازار قدیمی قم - قسمت اول

2safar

بازار به عنوان قلب اقتصادی یک شهر تعیین کننده هویت و تاریخ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن به شمار می رود و هنگامی که به شهر های مختلف ایران سفر می کنید در میان شهر های تاریخی نقاط مشترک و مکان هایی مشابهی وجود دارد که تاریخ آن ها را مانند ریسمانی به هم پیوسته گره می زند.قم هم در نواحی تقریبا مرکزی ایران نیز دارای چنین شباهت ها و اشتراکات است و شما در 2safar با برخی از این مکان های مشابه و مشترک آشنا می شوید و بهتر می توانید این شهر تاریخی و مذهبی و البته زیبا را ببینید.

2safar

بازار های قدیمی ایرانی در نقاط مختلف ایران از جمله شباهت های اجتماعی و اقتصادی هستند که مراکز اقتصادی شهر های مختلف در نواحی مختلف را به هم متصل می کنند و مانند خطوط ارتباطی، مسیر های اقتصادی را به هم وصل می کردند و امروزه علاوه بر کارکرد تجاری (نه مانند گذشته) امروزین شان، از جمله جاذبه های دیدنی گردشگری شهر های مختلف به شمار می آیند. بازار قدیمی شهر قم هم یکی از نمونه های زیبای بازار های سنتی ایرانی است که از بخش های مختلفی مانند راسته، سرا، تیمچه و چهار سوق تشکیل می شود و ساختار معماری ایرانی بازار های سنتی دیگر شهر های بزرگ و تاریخی نیز در بازار قدیمی قم قابل مشاهده است.

2safar

اگر می خواهید به این بازار قدیمی بروید، باید راهی خیابان آذر شوید، که در بافت قدیمی شهر قرار دارد، برخی به این بازار، بازار کهنه و نو می گویند و عده ای هم تنها به نام بازار قم آن را معرفی می کنند، با این حال ماهیت قدیمی و سنتی بازار مهمترین ویژگی است که می توان برای این بازار استفاده کرد، بازاری سنتی که المان های معماری ایرانی آن را خواستنی و تماشایی می کند. به لحاظ تاریخی، برخی از بخش های قدیمی و بنا های این بازار را متعلق به دوران سلجوقیان و ایلخانان می دانند، با این وجود، ماهیت اصلی بازار متعلق به عصر صفویه است و شکل اولیه بازار بر اساس اطلاعات موجود تاریخی در دوران صفویه شکل می گیرد.

2safar

بازار در ابتدا، به صورت یک مسیر بنا شد و در روند تکامل تاریخی اش بخش ها و قسمت های مختلف بازار به آن اضافه شدند. بیشترین تغییرات در بازار قدیمی قم پس از شکل گیری آن متعلق به دوران قاجاریه و در خلال زمامداری ناصرالدین شاه قاجار است، که راسته ی بازار نو و تیمچه و همچنین سراهای اطراف بازار به مجموعه بازار قم اضافه شد. از این رو، بازار قم به لحاظ معماری به دو بخش صفوی و قاجاریه تقسیم می شود، هرچند که اگر مساجد ساخته شده در بازار در راسته های مختلف را به آن اضافه کنیم، کمیت بنا های قاجاریه بیشتر می وشد و هویت آن بیشتر به سمت دوران معاصر تر سنگین می شود.

2safar

با این حال گردشگران در بازار سنتی قم می توانند، لایه های مختلفی از فرهنگ و تمدن ایرانی را مشاهده نمایند، شهر زیبا و تاریخی قم را بهتر بشناسند. با ما در این مسیر همراه باشید تا از راسته ها، بازار ها و تیچه های این بازار تاریخی دیدن کنیم.