جاذبه های گردشگری ایران - بازار قزوین

جاذبه های گردشگری ایران - بازار قزوین

2safar

بازار های سنتی در شهر های قدیمی ایران قلب تپنده و شریان حیاتی این شهر ها به شمار می روند، به نحوی که بخش مهمی از هویت این شهر را می توان در چنین مکان های مشاهده کرد، هویتی که برگرفته از تاریخ، فرهنگ و هنر آن شهر می باشد. در قزوین هم بازار قزوین طی چند قرن اخیر از مرکزیت اقصادی و اجتماعی برخوردار بوده و گردشگران این شهر، می توانند علاوه بر جاذبه های هنری و معماری موجود در بخش های مختلف بازار قزوین، با آداب و رسوم این شهر و به طور کلی فرهنگ جاری در شهر قزوین آشنا شوند.

2safar

با انتقال پایتخت سلسله ی صفوی از تبریز به قزوین، این شهر دست خوش تغییرات بسیاری شد، چرا که مناسبات مالی، تجاری و اقتصادی قلمرو صفوی در قزوین هدایت می شد و این شهر نیازمند تغییراتی اساسی برای میزبانی از مهمترین تشکیلات سیاسی کشور در آن دوره بود. شاه تهماسب اول با ورود به شهر قزوین دستور ساخت بازاری برای توسعه اقتصادی و مراودات مالی و تجاری را صادر نمود و این سرآغاز طیف وسیعی از تغییرات عمرانی در طی 57 سال پایتختی شهر قزوین شد. بنای اولیه بازار در بافت قدیمی شهر و در نزدیکی مسجد جامع قزوین شکل گرفت. این بازار در طول زمان به آرامی شاخ و برگ های بسیاری پیدا کرد، راسته ها و بازار های مختص صنف هایی خاص به مجموعه بازار اضافه شد و حمام ها، تیمچه ها و کارونسرا هایی هم به بازار قزوین افزوده گردید، که البته پس از انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان، اهمیت و جایگاه این شهر کم رنگ تر شد هرچند در دوران قاجار بخصوص در دوران سلطنت ناصرالدین شاه به لطف حاکم شهر سعدالسلطنه اصفهانی بانی کارونسرای سعدالسلطنه ی قزوین، رونق اقتصادی وجود داشت اما در طی سالهای بعد، از سکه افتادن رونق اقتصادی و تجاری این شهر باعث مخروبه شدن بسیاری از بنا و قسمت های مختلف بازار قزوین گردید و بخش هایی مانند مدارس، گرمابه ها و آب انبار و تعدادی دیگر از مکان قدیمی این بازار در نهایت تخریب شدند.

2safar

هویت معماری بازار قزوین برگرفته از المان های معماری عهد صفوی است، هر چند بسیاری بر این باورند که نام گذاری این سبک از معماری با ویژگی های مشخص اش به نام سبک صفوی، تقسیم بندی اشتباهی است، چرا که ماهیت سبک های معماری ایرانی بر گرفته از موقعیت جغرافیای و تاریخی آنان است، با این وجود اگر بخواهیم برای تشریح سبک معماری بازار قزوین از یک تقسیم بندی استفاده کنیم، بهتر از با توجه به المان های غالب در این مکان آن را وابسته به سبک معماری اصفهان بدانیم، معماری که جدا از پیچیدگی های هندسی، دارای نقشه ای ساده است که با گنبد های دوپوسته، کاشی های کاری زیبا، انواع گچر بری ها و هنر آجری کاری شناخته می شود. گردشگران هم در این بازار قدیمی می توانند نمود های باشکوهی از طاق ها و ستون های آجری معماری ایرانی و گنبد های زیبا این بازار قدیمی را از نزدیک مشاهده کنند.

2safar

گردشگران در بازار قزوین شاهد بازار ها، بازارچه ها و سرا هایی هستند که هر کدام با نامی خاص شناخته می شوند، بخش هایی که هویت این شهر تاریخی را تشکیل می دهند. قسمت جذاب بازار قزوین خرید اجناس و صنایع دستی مختص این شهر است، از شیرینی های و سوغات های خوراکی گرفته تا صنایع دستی مانند جاجیم بافی، سرمه دوزی و ... که لذت فراوانی برای گردشگران به دنبال دارد.