جاذبه های گردشگری ایران - برج ساعت یزد

2safar

شهر یزد به عنوان بزرگترین وکهن ترین شهر خشتی جهان، یکی از مقاصد گردشگری در ایران به شمار می آید و 2safar هم به منظور آشنایی بیشتر شما با این شهر تاریخی، به معرفی جاذبه های گردشگری آن پرداخت. جاذبه هایی که در عین قدمت و زیبای در بردانده ی هویت تاریخی هستند که بر این شهر و دیار گذشته است.

2safar

یکی دیگر از جاذبه های یزد برج ساعت در محله قدیمی و زیبای فهادان است. همان طور که می دانید ساعت به عنوان یکی از ابزار مدرن از جمله وسایل ارزشمند روزگار خود به شمار میرفت و از این رو، در شهر های بزرگی مانند لندن(برج ساعت بیگ بن)، فیلادلفیا(برج ساعت سالن شهر)، مسکو(برج ساویر در میدان سرخ)،اوتاوای کانادا(برج ساعت صلح) و بسیاری از شهر دیگر ساختمان هایی مکعبی وجود دارد که ساعتی در چهار طرف برج زمان دقیق روز را به مردم نشان می دهد و ساختمان برج هم با توجه به ساختار فرهنگی و معماری آن کشور از هویت خاص خود برخوردار است.

2safar

در یزد هم گردشگران می توانند برج ساعت را از نزدیک ببینند، برجی که متعلق به دوران قاجار است و هویت معماری قاجاریه و اِلمان های معماری ایرانی نیز در بنای برج مشهود است. ساختمان برج در مکعبی مستطیل مانند با آجر (به عنوان یکی از مصالح اصلی در ایران و بویژه یزد ) ساخته شده است، البته برای تزئین این بنای قدیمی هنر معماری ایرانی نیز بکار رفته است. طاق ها و قوس های آجری در کنار هنر کاشی کاری ایرانی زیبای بسیاری خلق کرده اند. کاشی های با خطوط آیات قرآنی زیبا شده است. ساختار معماری این برج یک نمونه ی فاخر از معماری ایرانی در میان برج های ساعت به شمار می رود و از جمله برج های قدیمی نیز محسوب می شود.

2safar

ساعت این برج که در قسمت بالای بنا نصب شده، در سال 725 هجری قمری توسط ساعت سازی یزدی بنام ابوبکر ساخته می شود که در مدرسه ی رکنیه قدیم نصب می شود . البته یزدی ها به این محل میدان وقت الساعت هم می گویند.

2safar

برج ساعت یزد، اولین برج ساعت شهری ایران نیز محسوب می شود و با توجه به قدمت ، ساختار معماری و مهمتر اینکه نمونه ی ایرانی برج ساعت در یکی از قدیمی ترین شهر های ایران و جهان به شمار می رود و از این رو برای گردشگران اهمیت بیشتری پیدا می کند.

2safar

یزد با وجود شرایط آب و هوایی مانند وجود مناطق کویری اطراف، کم آبی و گرما که به نظر محدودیت بسیاری برای آن ایجاد می کند، اما در ایران همواره یکی از شهر های زیبا، مورد توجه و مهم بوده است و به لحاظ فرهنگی، اجتماعی یکی از نمونه های برجسته در ایران است. از این رو، گردشگران در قدیمی ترین شهر خشتی جهان می توانند تمدن کهنی را مشاهده کنند که با وجود شرایط سخت محیطی و حتی سیاسی و اجتماعی دوران مختلف در ایران، شهری آباد، پر جنب و جوش و فعال بوده و آثار برجای مانده نیز از اهمیت این شهر خبر می دهند.