جاذبه های گردشگری ایران - بقعه ی شیخ جبرائیل اردبیل

جاذبه های گردشگری ایران - بقعه ی شیخ جبرائیل اردبیل

2safar

در بخشی از شهر اردبیل گردشگران با محله رو به رو هستند که زمانی جدا از اردبیل بود و بر اساس نوشته های تاریخی در اردبیل رقابتی با این شهر داشت، دهستان کوچکی که امروز بخشی از مناطق حاشیه ای شهر اردبیل شده است.این دهستان کلخوران نام دارد و گردشگران به واسطه ی مقبره ی پدر شیخ صفی الدین اردبیلی آن را می شناسند، به آنجا می روند، و این مقبره هم به واسطه ی هنر معماری بکار رفته در آن از ارزش و اعتبار بسیاری برخوردار است، اثری تاریخی و زیبا که نمونه ای دیگر از هنر معماری عصر صفویه است.

2safar

پادشاهان صفوی برای نمایان کردن شجره و اصل تبارشان، که الحق هم از خاندانی ریشه دار به شمار می رفتند، به تمامی المان های هویتی شان رسیدگی می کردند، یکی از این بنا های هویتی خاندان صفویه، آرامگاه اجدادشان بود که در اردبیل قرار داشت، پیش از این در سایت 2safar به معرفی آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی جد شاه اسماعیل اول، بنیان گذار سلسله ی صفویه پرداختیم، اما در دهستان قدیمی کلخوران، مقبره ی پدر شیخ صفی الدین نیز به یکی از مراکز توجه پادشاهان صفوی و مریدان اهل تصوف تبدیل شده بود و شاهان صفوی بنای زیبایی بر روی محل دفن سید امین الدین جبراییل ، پدر شیخ صفی الدین اردبیلی ساختند.

2safar

اطلاعات دقیقی در خصوص بنای پیش از دوران صفویه وجود ندارد اما، بنای موجود مقبره متعلق به دوران صفویه است، بنایی با هویت و زیبا که امروزه گردشگران بسیاری را برای تماشای خود کلخوران می کشاند. البته بسیاری به این مکان تاریخی، بقعه ی کلخوران هم می گویند، که امروزه اثری ملی به شمار می آید. بقعه ی سید امین الدین جبراییل، در میان باغی قرار داشته که امروزه هم برخی از درختان آن حفظ شده اند و فضای سبزی در آنجا وجود دارد.

2safar

گردشگران در این جا با بنایی گنبد دار و آجری رو به رو هستند که مشخصه و جذابیت اصلی آن هنر معماری بکار رفته در این اثر است و باز هم هنر ایرانی اثری دیگر و بنایی تاریخی را به جذابیتی ماندگار تبدیل کرده است. در واقع، گردشگران به خوبی این موضوع را درک می کنند، که از میان تمام قیل و قال های سیاسی و مذهبی و از دل تمام رخ داد های تاریخی این هنر است، که نمود واقعی انسان در گذر زمان بوده و امروزه ما با نشان ها و آثار رو به رو هستیم که به لطف و نعمت هنر پابرجا هستند.

2safar

در ایران هنر معماری یکی از موهبت های تاریخی این سرزمین به شمار می رود، در مقبره ی شیخ جبراییل هم، هنر معماری رایج در عهد صفوی، با آجری کاری، گچبری ، مقرنس کاری، کاشی کاری، نقاشی و خشنویسی اثری را ماندگار و به دور از تمام تعصبات تاریخی به میراثی بشری تبدیل کرده است.

2safar

گردشگران در این اثر می تواند در زیر گنبد دو پوسته و زیبا آجری مقبره مقرنس های گچبری شده ترایخی را مشاهده کنند که همچنان فریبنده و دل ربا هستند، یا همان کاشی کاری عهد صفوی برای جذابیت این اثر کافی است که در کنار نقاشی هایی که بر اساس المان های رایج در عهد صفویه در این بنا هم شکل گرفته اند، این بنا را برای گردشگران شهر اردبیل جذاب تر و دیدنی تر کرده اند.