جاذبه های گردشگری ایران - بیستون کرمانشاه - قسمت پنجم

جاذبه های گردشگری ایران - بیستون کرمانشاه - قسمت پنجم

سنگ بلاش

2safar

همانطور که در معرفی بیستون و دیگر جاذبه های گردشگری این مجموعه بی نظیر باستانی اشاره کردیم، موقعیت فوق العاده ی جغرافیایی این کوه ، ساختار دیواره های سنگی و قرار گیری جاده ی ابریشم در مقابل آن باعث شد تا امپراتوری های بزرگ بر روی این دیواره های باستانی اثر و نشانه ای از خود بر جای بگذارند و اهمیت انتقال هویت شان نکته بسیار مهمی برای آنها بوده است، که از هزاران سال تا کنون برای انسان ها دارای اهمیت می باشد.

2safar

سنگ بلاش از دیگر آثار باستانی موجود در مجموعه ی بیستون است. این سنگ که در حدود 2و نیم متر ارتفاع دارد، تصویر سه گانه بر روی آن تراشیده اند، که بر اساس کاوش های باستان شناسان این سنگ و نقوش مندرج بر روی آن متعلق به دوران اشکانیان است. اشکانیان با بیرون راندن سلوکیان از حوزه ی تمدنی ایران پس از نزدیک به 80 سال ، یک امپراتوری ایرانی را بار دیگر زنده کردند و بخش های زیادی از قلمرو هخامنشیان را بدست آوردند.

2safar

سنگ بلاش هم یکی آثار بجا مانده از عصر اشکانی در ایران است. اما نام بلاش که بر روی این سنگ گذاشته شده ، برگرفته از تصویر و نوشته های مندرج بر روی سنگ است. اما نکته مهم و مبهم در این خصوص عدم تشخیص دقیق نام و تصویر کدام یک از بلاش های اشکانی است، چرا که بر اساس یافته های تاریخی شش پادشاه از پادشاهان اشکانی در خلال سال های 51 میلادی تا 227 میلادی تحت عنوان بلاش های اول تا ششم پادشاه بودند اما به دلیل تخریب بخش هایی از سنگ نوشته، تنها نام بلاش مشخص است و نام اصلی پادشاه را نمی دانیم.

2safar

سنگ بلاش دارای سه تصویر است که در سه ضلع در کنار هم این سنگ تراشیده شده ی افتاده بر زمین را تشکیل می دهند. تصویر میانی، سنگ نگاره ی بلاش اشکانی را به تصویر کشیده که در نمایی تمام رخ صورت، گردنبند، کمر بند، دامن گشاد با ریش مجعد و سبیل تاب خورده وموهای بلند و تزئین شده اش کاملا مشخص است. در این سنگ نگاره پادشاه اشکانی یک دستش را به سوی آتشدانی دراز کرده و با دست دیگر جامی را به دست گرفته است و سنگ نوشته های این اثر هم بر روی آتشدان جای گرفته اند که تنها بخشی از خطوط آن مشخص است که به نام بلاش اشاره دارد.

2safar

تصویر کناری پادشاه های اشکانی به گونه ای تراشیده شده که انگار بسوی پادشاه حرکت می کند و دست راستش را بالا گرفته است. لباس های این فرد هم شبیه به لباس های پادشاه است. ظرافت های حرکتی، لباس ها و زیور آلات برای گردشگران جذابیت بسیاری دارد، به شکلی که در عین انتقال بخش هایی از افتخار و هویت باستانی، می خواسته تصاویری هرچند ناقص و ابتدائی را در ذهن هر ببینده ای در هر کجای تاریخ ایجاد کند.

2safar

تصویر سوم این اثر باستانی، با زیوالاتی چون کمربند و گردنبند در حال حرکت بسوی تصویر پادشاه اشکانی است و مانند تصویر دوم در یکی از دست های آن فرد وسیله ای قرار دارد که به طور دقیق قابل تشخیص نیست. اما از بد حادثه در بخش دیگر از سنگ بلاش ، قسمتی قرار دارد که به نظر می آید برای نوشتن سنگ نبشته ای تراشیده شده و متاسفانه هیچ گاه مورد استفاده قرار نگرفت و داستان این بخش از تاریخ نادیده را ثبت نکرد.