جاذبه های گردشگری ایران - تکیه بیگلربیگی کرمانشاه - قسمت دوم

جاذبه های گردشگری ایران - تکیه بیگلربیگی کرمانشاه - قسمت دوم

2safar

زیبایی های تکیه بیگلربیگی در کنار تمام جزئیات هنر معماری اش بخشی از معماری ایرانی به شمار می آید، که هنوز همچنان زیبا و فاخر پذیرای گردشگران می باشد. گردشگران در این بنای قجری مانند بسیاری آثار آن دوره ، شاهد نمونه های کم نظیری از مقرنس های گچی، ستون های زیبا و صد البته آئینه کاری های باشکوه خواهند بود.

2safar

آئینه کاری های تکیه بیگلربیگی از قسمت زیبای این اثر تاریخی به شمار می آید، که نمونه ی فاخری از معماری ایرانی سبک قاجاریه است ، این تالار یعنی تالار آئینه در سمت غرب تکیه بیگلربیگی قرار گرفته که آن را حسینیه ی تکیه می نامند، یکی از بخش های تاریخی این تالار، کتیبه ی منتسب به مظفرالدین شاه است که برای گردشگران خالی از لطف نخواهد بود.

2safar

حوضخانه و ستون ها و سر ستون های تکیه هم از بخش های زیبا این مجموعه محسوب می شوند و ارسی های چوبی هم مانند دیگر آثار و بنا های معمار ایرانی زیبایی جاودانه و فضای روحانی را ایجاد کرده است. اما بخش دیگری که در این مجموعه ی مورد توجه گردشگران است، موزه ی خط و کتابت است که در سال 1383 در این اثر تاریخی شکل گرفته است.

2safar

گردشگران در بخش هایی از این اثر تاریخی می توانند برخی از اسناد تاریخی و اوراق متعلق به خانواده بیگلربیگی را مشاهده کنند، همچنین برخی از نسخ خطی نیز به نمایش گذاشته شده که اوراقی از هویت و تاریخی این بخش از ایران را به نمایش گذشته هرچند آثار بسیاری از نسخ خطی و کتابت در دیگر موزه های ایران وجود دارد اما این تکیه محل یکی از موزه های شهر کرمانشاه است، هرچند در مقایسه با دیگر موزه هایی خط و کتابت در شهر های کرمان و تبریز از غنای کمتری برخوردار است اما در این موزه گردشگران با آثار و نسخی رو به رو هستند ، در نوع خود بی نظیراند و روایت گر بخش های فرهنگی دیگری از تمدن ایران زمین می باشند.

2safar

موزه ی بیگلربیگی یکی از جاذبه های گردشگری شهر کرمانشاه است که از چندین وجهه برای گردشگران قابل توجه است از یک سو، در بردارنده ی بخش های هنری و معماری است که به لحاظ زیباشناسانه از اهمیت بالایی برخوردار است، از سوی دیگر، بسیاری از اسناد و نسخ خطی هم به نمایش گذاشته شده و از سوی دیگر بخش های از هویت و فرهنگ این سرزمین پهناور را به نمایش می گذارد.

2safar

اما جدا از اینها، فضای دلنشین سنتی و قدیمی تکیه، برای گردشگران و بازدیدکنندگان اوقات آرامش بخش و دیدنی به همراه دارد ، در حال افراد تاثیر مستقیمی خواهد داشت. حیاط تکیه، دیوار های آجری ، پنجره های ارسی و چوبی، ستون های زیبا و نمای کلی خانه برای گردشگران یاد آور روزگار ی تجربه نشده را خواهد داشت.