جاذبه های گردشگری ایران - خانه ی آصف وزیری سنندج - قسمت اول

جاذبه های گردشگری ایران - خانه ی آصف وزیری سنندج - قسمت اول

2safar

به هر شهری از ایران که قدم می گذاری، خانه های ایرانی همیشه ی پای ثابت جاذبه های گردشگری هستند، مکان هایی زیبا و باشکوه که بهترین نقطه برای نمود هنر معماری ایرانی است که مانند بسیاری از هنر های ایرانی، در هر گوشه از این سرزمین نقش و نگاری دیگری به خود می گیرد اما باز هم طرحی از این سرزمین به شمار می آید. شاید قوی ترین رشته هم پیوند میان نواحی و مناطق مختلف ایران را هنر معماری دانست، هنری که در خدمت طبقات بالای جامعه قرار داشته و امروزه بخش مهمی از فرهنگ مناطق مختلف ایران را در خود جای می دهد و نقشی کلیدی و هویتی پیدا می کند.

2safar

خانه ی آصف در خیابان شاپور و نزدیک به مسجد دارالاحسان یکی از همین خانه های ایرانی است که امروزه به عنوان خانه کرد از آن یاد می شود و موزه مردم شناسی کردی است(که در ادامه مسیر 2SAFAR به معرفی آن خواهیم پرداخت). این خانه تاریخی متعلق به آصف وزیری است که البته به واسطه اهمیت و جایگاه این فرد و همچنین توسعه و ساخت ساز بیشتر در دوره ی ایشان به نام او معروف است، وگرنه آصف وزیری این خانه را از جدی پدری اش دارد، زمانی که در خلال سلطنت صفویه، خاندان اردلان شهر سنندج را سامان می دهند، فردی به نام میرزا عبداله به درخواست اردلان ها راهی سنندج می شود و وزیر والی کردستان می گردد، به همین دلیل نام وزیری بر روی خانواده ی او باقی می ماند، اما آصف از نوادگان او بود، که در دوران قاجار به وزارت کشور رسید و بیشتر ساخت و ساز ها در این عمارت هم در دوران او انجام گرفت.

2safar

میرزا علی نقی یا همان آصف بخش های دیگری را به بنای اولیه عمارت افزود چرا که بخش هایی مانند قسمت های شمالی عمارت از جمله اتاق ها، تالار تشریفات و قسمت های شمالی و شرقی عمارت در دوران صفویه ساخته شده بودند و سبک و المان های معماری رایج در آن دوره تاریخی را هم می توان در آن قسمت های خانه دید. قسمت های دیگری هم دردوران زندگی آصف وزیری به این عمارت اضافه شد و شکل کلی عمارت بر گرفته از این دو دوره ی ترایخی است، هرچند که در دوران پهلوی هم بخش های دیگری به این عمارت اضافه شد، اما هویت معماری بنا برگرفته از آن دو دوره ی تاریخی است، که البته هویت معماری قاجاریه به واسطه یوجود بافت های قدیمی تر تا حدود به باوفت قدیمی نزدیک شده است.

2safar

با این حال، همان طور که پیشتر گفتیم، معماری ایرانی از هر گوشه از این سرزمین که باشد، باز هم نمودی از المان های کلان معماری ایرانی و البته در این عمارت نبوغ مهندسی را هم باید هنر معماری این بنا اضافه کرد. شکل، فرم، ساختار و جا نمایی بنا ها در این عمارت به گونه ای است که با شرایط اقلیمی و سرمای هوای زمستان های سنندج همخوانی دارد و هنر معماری ایرانی باز هم در گوشه ای دیگر ظرافت های هنری اش را به رخ کشید. در ادامه ی مسیر 2SAFAR به این عمارت با بخش های مختلف معماری و همچنین موزه مردم شناسی یا همان خانه ی کردشهر سنندج اشنا خواهیم شد.