جاذبه های گردشگری ایران - دروازه تهران قزوین

جاذبه های گردشگری ایران - دروازه تهران قزوین

2safar

در ادامه ی معرفی جاذبه های گردشگری شهر قزوین که از دروازه ی درب کوشک سخن گفتیم و باهم با این اثر متعلق به عصر قاجار در شمال شهر آشنا شدیم، این بار در جنوب شرقی قزوین، می خواهیم دروازه ی دیگر متعلق به همان دوره ی تاریخی را معرفی کینم، دروازه ای که مسیر تهران ـ قزوین به آن منتهی می شود. شهر قزوین در دوران صفویه و عهد قاجار یکی از شهر های مهم ایران به لحاظ مراودات اقتصاد و تجاری بود و از این رو، مسیر تهران – قزوین هم از جمله مسیر های پر تردد آن روزگار به شمار می رفت. به همین خاطر دروازه ی ورودی این مسیر به شهر قزوین، یکی از یادگار های زیبای دوران قاجار به شمار می رود. دروازه تهران به عنوان یکی اثر تاریخی با المان های خاص و مشهود معماری ایرانی در عهد پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار ساخته شد و امروزه گردشگران بسیاری برای دیدن این اثر مسیر قدیمی جاده ی تهران-قزوین را در پیش می گیرند تا در کنار یکی از خاطره انگیز ترین مسیرهای شهر قزوین عکس یادگاری بگیرند و در خاطره ی مشترک این المان قدیمی شهر شریک باشند.

2safar

وقتی در سایت 2safar دروازه ی درب کوشک را برای شما معرفی می کردیم، به عنصر نماد سازی چنین مکان هایی با چنین هویتی اشاره کردیم(که برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت 2safar مراجعه کنید). در ادامه ی آن موضوع، وقتی در کنار این اثر تاریخی می ایستید و به کاشی کاری های زیبا و رنگ بندی های ملیح آن توجه می کنید، لذت سفر به شهری مانند قزوین برای شما تجلی پیدا می کند، وقتی گردشگران در کنار طاق های زیبای این دروازه در دو طرف سازه می ایستند و از زیرِ گذرگاه قدیمی وارد و یا خارج می شوند، حس مسافران قدیمی شهر قزوین را درک می کنند؟ مسافرانی که با دیدن این دروازه متوجه این نکته می شدند که وارد دنیایی دیگر، شهری تازه، مکانی با المان های هویتی متفاوت می شوند، لهجه ی آدم ها فرق می کند، پوششان و فرهنگ عامیانه مردم تفاوت هایی با محل زندگی خودشان دارد و این لذت شیرینی سفر برای کشف دنیای تازه است.

2safar

شاید بسیاری از المان های فرهنگی امروز با توجه به پیشرفت تکنولوژی دچار تغییرات بسیاری شده باشد، اما حس کشف و تجربه ای برخورد با مردمانی با فرهنگی متفاوت را هنوز می توان از دل سفر بیرون کشید. دروازه ی تهران در جنوب شرقی قزوین هم یکی از همین مکان هایی است که می تواند حس مشترک ایجاد کند، حس مشترکی میان مسافران جاده های خاکی قدیم و گردشگران امروزین، که می خواهند اوقات لذت بخشی را در کنار خانواده، دوستان و نزدیکانشان تجربه کنند.

2safar

به همین خاطر، دروازه های شهرهای قدیمی مانند همین دروازه تهران نقطه ای تاریخی هستند برای ورود به بافت قدیمی شهر و هم مشارکت در یک خاطره ی جمعی، که این خاطره ی جمعی، بخش مهمی از هویت شهر را به خود اختصاص می دهد و شهروندان شهر قزوین در کنار این اثر خاطرات بسیاری داشته اند و امروزه گردشگران می توانند در این تصویر ذهنی مشترک شریک شوند و 15 دقیقه ی شیرین را در کنار این دروازه تاریخی و خاطره انگیز داشته باشند و لذت سفرشان را کامل کنند.