جاذبه های گردشگری ایران - دروازه درب کوشک قزوین

جاذبه های گردشگری ایران - دروازه درب کوشک قزوین

2safar

شهر های در نقاط مختلف دنیا در طول زمان و به آرامی شکل گرفتند و رخ دادها و تحولات سیاسی هم در ماهیت، شکل و ساختار شهر ها دخیل شدند. اولین نکته مهم در شکل گیری شهر ها، تامین امنیت این مکان های بود، با پیشرفت و افزایش جمعیت، زندگی مردم به بیرون از قلعه ها کشیده شد و حصار کشی ها ، دیوار ها و دیگر انواع ساختار های محافظتی، محدوده ی شهر ها را مشخص می کردند. از این رو، تعداد دروازه های ورودی و خروجی شهر به تناسب مسیر های جاده ای و موقعیت شهر مشخص می شد و شهر هایی مانند قزوین که بر سر راه های متعددی قرار داشتند، از تعداد دروازه های بیشتری برخوردار بودند، به گونه ای تعداد این دروازه در دوران قاجار 9 عدد می رسید. اما با ورود به دنیای مدرن و تغییر ساختار و شکل شهرها، حصار ها و دیوار های شهر ماهیت خود را از دست دادند و دروازه های شهر های قدیمی در بخش های داخلی شهرها قرار گرفتند. این داستان هم در شهر قزوین تکرار شد و امروزه این دروازه ها ، اگر هنوز باقی مانده باشند، از جاذبه های گردشگری شهرهای قدیمی به شمار می روند.

2safar

در قزوین همان طور که گفته شد، 9 دروازه وجود داشت که به مسیر های مختلف جاده های ایران منتهی می شد، اما از آن 9 دروازه تنها 2 دروازه به یادگار مانده، که هنوز هم میزبان گردشگران و میهمانان این شهر تاریخی هستند. یکی از این دروازه ها، دروازه ی درب کوشک است، بنایی به غایت زیبا، ملیح و چشم نواز که اثری متعلق به دوران قاجار است. این بنا هم یکی از نمود های معماری پر طمطراق متداول در آن دروه ی تاریخ شهر قزوین می باشد. معماریی پر جاذبه، با المان های زیبای معماری ایرانی که نمونه ای فاخر از دروازه های شهر های قدیمی ایران محسوب می شود. کاشی کاری و کاربندی دو عنصر سازنده قسمت های زیبای این بنای قجری هستند که با قوس ها و طاق های طراحی شده، نمایی فاخر و چشم نواز ایجاد کرده اند.

2safar

این اثر تاریخی در خلال حکمرانی احمد میرزا عضدالدوله فرزند فتحعلی شاه قاجار و نویسنده ی کتاب تاریخ عضدی ساخته شده است، که یادگار زینت بخش و باوقاری از او و دوران قاجار در تاریخ شهر قزوین به شمار می آید. دروازه درب کوشک در قسمت شمالی شهر قزوین قرار گرفته و بر سر مسیر رودبار، الموت و شکارگاه های شمالی شهر بنا شده است. دروازه ی درب کوشک با طراحی دیدنی مهربانانه پذیرای مسافران شهر است و امروزه هم همچنان با چهره ای گشاده و سیمایی زیبا، ذهن های میهمانان و رهگذرانش را رنگارنگ می نماید.

دروازه درب کوشک نمونه کاملی از دروازه های قدیمی شهرهایی محسوب می شود که تنها مسیر ورود و خروج و یا تامین امنیت شهر ها نیستند، بلکه دروازه درب کوشک متعلق به دروازه هایی است که نماد و نشانه آن شهر به شمار می رفته و نمایانگر، فرهنگ، معماری و هویت آن شهر می باشند. این اثر زیبا به درستی نقش تاثیر گذار خود بر روی مخاطب یا همان مسافران را ایفا کرده و نماد شهر قزوین در روزگار قدیم بوده است و امروزه هم نمادی زیبا برای ورود به تاریخِ شهری پر هنر است.

2safar