جاذبه های گردشگری ایران - رواق های حرم رضوی مشهد - قسمت دوم

جاذبه های گردشگری ایران - رواق های حرم رضوی مشهد - قسمت دوم

2safar

در ادامه معرفی رواق های مجموعه ی حرم رضوی به دیگر رواق قدیمی متعلق به قرن نهم و منتسب به بانوگوهربیگم در عصر تیموریان یعنی دارالسلام می رسیم البته این بنا در دوران ساخت آن به منظور رواق بنا شد بلکه تنها یکی از بخش های جانبی رواق الحفاظ و مسجدگوهر شاد به شمار می رفت، که در بازسازی های مجموعه ی حرم رضوی در سال 1338 هجری شمسی به یکی از رواق های بزرگ حرم تبدیل شد. این رواق هم مانند دیگر بنا های حرم رضوی مجموعه ی زیبایی از هنر های معماری ایرانی است و بارز ترین هنر های بکار رفته در این رواق را می توان آینه کاری، رسمی بندی، مقرنس کاری، کاشی کار و خطاطی دانست و از دیگر مشخصه های آن وجود یکی از بزرگترین چلچراغ های مجموعه ی حرم رضوی در این رواق است که نمایی زیبا، باشکوه و خیره کننده به این مکان و هنر های جانبی اش بخشیده است.

2safar

بارهای در طول بازدید از مجموعه ی حرم رضوی گفته ایم که این مجموعه به یمن وجود آرامگاه علی بن موسی الرضا، مجموعهی بی نظیری از هنرهای دوره های مختلفی از تاریخ ایران است و یک کلکسیون بی نظیر از هنر ها و بنا ها تاریخی در دوره های متفاوت، که می توان در رواق های حرم امام رضا هم مشاهده کرد.دو رواق گنبد الله وردی خان و گنبد حاتم خانی از آثار برجای مانده دوره ی صفوی است. که این دو رواق در زیر دو گنبد قرار گرفته اند و از این رو، اسم گنبد هم بخشی از نام آنها به شمار می رود. الله وردی خان، از امرای گرجی شاه عباس صفوی بود که در حدود سال 1021 دستور ساخت این رواق و گنبد بالای آن را داد و قبر خود اون نیز در این آرامگاه قرار گرفت. این رواق در بر دارنده ی المان های معماری رایج در عصر صفوی است، معماری که کاشی کاری و مقرنس کاری های زیبا و بی نقص با استفاده از رنگ های متعدد یکی از مشخصه های اصلی آن است . از دیگر مشخصه های زیباشناسانه ی این رواق، هنر خشنویسی است که در کتیبه و نگارش آیات قرآنی مشاهده می شود. اصلی ترین بخش این رواق هم به لحاظ زیبایی، فضای زیر گنید می باشد که فضای بیشتری برای خلق هنر را به معماران این رواق داده است.

2safar

رواق گنبد حاتم خانی هم از دیگر نمود های هنر معماری رایج عهد صفوی در مجموعه ی حرم رضوی است که بنا بر روایت تاریخ، به دستور، حاتم بیک وزیر شاه عباس کبیر در آرامگاه امام رضا ساخته شد و براساس اطلاعات موجود قدمت این رواق از گنبد الله وردی خان قدیمی تر می باشد و ساخت آن به حدود سال 1010 هجری قمری می رسد و هنر های معماری بکار رفته در این اثر هم مانند گنبد الله وردی خان بر گرفته از المان های معماری رایج در عهد صفوی است و با توجه تفاوت های فضای در دسترس با گنبد الله وردی خان متفاوت است. با ما در دیدن دیگر رواق های حرم امام رضا همراه باشید.

2safar