جاذبه های گردشگری ایران - رود کارون اهواز

جاذبه های گردشگری ایران - رود کارون اهواز

2safar

در کتاب های تاریخی خوانده ایم که اولین تمدن های بشردر کنار رود ها و آب ها شکل رفته اند و این جریان روح زندگی همواره نقشی مهم در زندگی انسان ایفا کرده و هنوز هیچ بدیل و جایگزینی برای آن وجود ندارد. هنگامی که سفر به خوزستان را آغاز کردیم، مکان ها و جاذبه های بسیاری پیش روی ماست، شهر اهواز اولین مقصد گردشگری 2safar شد، از این رو، برای معرفی اولین جاذبه گردشگری اهواز به سراغ رود کارون می رویم، مگر می شود از خوزستان و اهواز گفت و در ابتدای مسیر سراغ این مسیر حیان بخش نرفت. چرا که گردشگران در کنار رود کارون با جاذبه های گردشگری بسیاری از مکان های باستانی و تاریخی تا پدیده های طبیعی متعددی رو به رو هستند.

2safar

بسیاری از باستان شناسان رود کارون را همان رودکوپرتس می دانند که در کتاب مقدس عهد عتیق از آن به عنوان یکی از چهار رود منتهی به باغ عدن نام برده است. با این حال بر اساس سنگ نوشته های باستانی متعلق به دوران ایلام، هخامنشی و ساسانی این رود را کرن، کرنک، کوهرنگ هم نامیده اند. تمدن ایلامی از اولین تمدن های بشر بوده که جنوب منطقه ی بین النهرین شکل گرفته است که براساس یافته های تاریخی، این تمدن در کنار رود کارون به وجود آمده است، پایتخت سرزمین خدایان یا همان ایلام، شوش بود که امروزه هم یکی از شهر های باستانی ایران و خوزستان به شمار می آید(در ادامه مسیر 2safar در خوزستان به آنجا هم خواهیم رفت) وآثار بقایای متعددی از تمدن ایلام در اطراف کارون کشف شده است. از این رو، این پدیده ی طبیعی زیبا و با شکوه با تمام رود های کوچک پخش شده از کارون را باید آغاز گر شکل گیر تمدن ایلام و دیگر تمدن های موجود در این ناحیه دانست.

2safar

رود کارون با 950 کیلومتر طول، بزرگترین و طولاترین رودخانه ایران به شمار می آید، این رود خانه از رود های ارمند، بازفت و کوهرنگ تغذیه می شود که سرمنشا همگی این رود ها زرد کوه استان چهارمحال بختیاری است، که با سرریز شدن در خوزستان یکی از حاصلخیز ترین جلگه های ایران را شکل می دهند، جلگه خوزستان با آب رسانی و شعبات فرعی کارون در زمین های پست اطرافش یکی از مناطق بسیار مناسب برای کشاورزی به شمار می آید. کارون مانند رگ هایی حیاتی آب را به نواحی مختلف این جلگه حاصلخیز می رساند. بر روی کارون سد ها و پل های بسیاری از دوران باستان ساخته شده است امروزه هم اهواز با 10 پل بر روی کارون شهر پلی ایرانی است.

2safar

کارون یکی از شناسه های هویتی مردم جنوب و بویژه مردم اهواز که در کنار رود کارون غم ها و شادی های خود را با این رود تقسیم می کنند و کارون هم همواره بخشی از درد ها و خاطرات مشترک مردم این سرزمین بوده است. تا همین چند دهه پیش و قبل از جنگ ایران و عراق در این رود قابلیت و امکان کشتیرانی وجود داشت، اما با وقوع جنگ اهواز و کارون زخم های بسیاری برداشتند و گردشگران امروزه نمی توانند با کشتی از شمال تا جنوب اهواز را بر روی آب طی کنند.

2safar

یکی از ویژه گی های منحصر به فرد اهواز به واسطه ی وجود کارون و آب و هوای گرم این شب های زیبای کنار کارون است که باید آن را باید از نزدیک دید، قدم زدن در کرانه این رود در کنار زندگی شبانه مردم و گردشگران اهواز لذت وصف نشدنی دارد، رستوران ها و کافه ها با تلفیقی از صدای آب کارون و موسیقی های محلی اوقات شیرینی را رقم می زند. کارون قلب تپنده ی خوزستان است، قلبی زیبا و پر خروش که هزاران سال زندگی بخش بوده و امروزه هم چون همیشه دامن پر محبت اش برای میهمانان سرزمین اش گسترانیده است.