جاذبه های گردشگری ایران - بیستون کرمانشاه - قسمت چهارم

جاذبه های گردشگری ایران - بیستون کرمانشاه - قسمت چهارم

2safar

سر آغاز تاریخ این سرزمین کهن و حلقه ی مفقوده ی بسیاری از بخش های تاریخی این سرزمین از بیستون آغاز شد. تا پیش از کشف و خواندن سنگ نبشته ی بیستون، تاریخ ایران بر پایه اساطیری استوار بود که مانند دیگر سرزمین ها، همراه بود با هزاران داستان و تخیل و خیال. نشانه ها و آثار متعدد در بخش های مختلف ایران هم هرکدام بخش های از داستان را روایت می کردند. اما خط سیر تاریخ ایران از بیستون داستان را فریاد زد و شاید به واسطه ی همین سنگ نبشته بود که بسیاری تاریخ ایران را از هخامنشیان ، آغاز کردند و از آنجای تاریخ به بعد را خواندند.

2safar

سنگ نبشته بیستون متعلق به دوران هخامنشی است که نامش به واسطه ی محل قرار گیری آن بیستون نهادند، وگرنه، این سنگ نبشته روایت داریوش کبیر است از روزگاری پر آشوب و پر افتخار که همچنان استوار، سلامت و گویا صدای آن پادشاه را به گوش مردمان می رساند. این سنگ نوشته به زبان اکدی(بابلی)، عیلامی و فارسی نوشته شده است و از زبان داریوش کبیر داستان شورش، باز پس گیری قدرت و برتخت نشستنش را روایت می کند.

2safar

پادشاه هخامنشی در سال های ابتدایی سلطنتش با شورش های عظیم، گسترده و متعددی در نقاط مختلف قلمرواش رو به رو می شود و پس از فتح قلعه ها و سرزمین ها یکی پس از دیگری امپراتوری یکپارچه ی خود را از نو می سازد و این بیستون است که بهترین انتخاب برای به یادگار گذاشتن تمام آن رخداد هایی است که باید از سوی حاکم پیروز روایت شود.

2safar

داریوش شورش ها را سرکوب و رهبرانشان را نیز به بند می کشد و شرح بخش هایی از آن همراه با سنگ نگاره هایی نمادین از آن رخدادها را در سنگ نبشته ی بیستون منعکس می کند. همانطور که گفته شد این سنگ نبشته از زبان داریوش کبیر است، که پیروزیش در نوزده نبرد با نوزده رهبر شورشی را با افتخار بیان می کند.

2safar

سنگ نوشته بیستون بزرگترین سنگ نوشته جهان است، که در سال 2006 به عنوان یکی از میراث های جهانی به ثبت یونسکو رسید. این سنگ نوشته دارای 15 متر ارتفاع و 25 متر طول است و 60 متر با زمین فاصله دارد(که شاید یکی از عوامل دوام بقای آن نیز می باشد). بر اساس یافته های باستان شناسان و بر اساس مطالب نوشته شده در این کتیبه، این اثر متعلق به سال 521 قبل از میلاد است.

2safar

در این سنگ نوشته علاوه بر نوشته های سگانه، سنگ نگاره هایی نیز وجود دارد. در این سنگ نگاره ها داریوش کبیر پای راست خود رار بروی گئوماتای مغ نهاده و دیگر شورشیان هم زنجیر به گردن در مقابلش به صف شده اند و دو همراه نیز پشت سر پادشاه هخامنشی ایستاده اند. دست راست داریوش به نشان سپاس گذاری از اهورامزدا به سوی او که نشانش در بالای سر اسیران قرار دارد، دراز شده و در دست چپ داریوش کبیر هم کمانی قرار گرفته است. در بخش هایی از سنگ نوشته هم علاوه بر روایت تاریخی داریوش به سپاس و قدردانی از اهورامزدا پرداخته است.

2safar

این اثر باستانی بی گمان یکی از ارزشمند ترین سند های تاریخ جهان و ایران به شمار می رود، که در دل کوهی باشکوه نشانی درخشان بر تاریخ این سرزمین محسوب می شود و درایت هوشمندی حاکمانی را نشان می دهد که از پس هزاران سال با انسان امروز صحبت می کنند و هنوز هم پاسدار تمدن سرزمین شان هستند. این سنگ نوشته یکی از معروف ترین جاذبه های گردشگری ایران و شرق است که گردشگران بسیاری را از نقاط مختلف جهان به سوی خود می کشاند و همچنان می تواند ثروتی عظیم و ماندگار برای ایران به شمار آید.