جاذبه های گردشگری ایران - شاهزاده حسین همدان

جاذبه های گردشگری ایران - شاهزاده حسین همدان

2safar

همدان در برهه های مختلفی از تاریخ ایران، یکی از شهرهایی بود که همواره بخشی از رفت و آمد سپاهیان، بزرگان و افراد مختلف از شرق به غرب و از غرب به شرق بود. به گونه ای که خود این شهر هم بزرگانی بسیاری را در طول تاریخ خود دیده و میهمان بسیاری از شخصیت های مهم سیاسی، فرهنگی و مذهبی بوده است. یکی از این شخصیت های مذهبی که آرامگاه او امروزه یکی از جاذبه های گردشگری شهر همدان به شمار می آید و قرن هاست که از اماکن مذهبی محبوب این شهر است. امامزاده حسین یا شاهزاده حسین، در ابتدای خیابان شهدا و در نزدیکی میدان امام خمینی قرار دارد و یکی از اماکن تاریخی، گردشگری و صدالبته مذهبی همدان می باشد.

2safar

ایشان فرزند امام دهم شیعیان است و آرامگاه او یکی از شاخص ترین مکان های مذهبی شهر است. بناي امامزاده حسين یا شاهزاده حسين دارای كتيبه تاريخي خاصی نیست ولي بر اساس شواهد تاریخی این بنا در سال 423 هجري ساخته شده است و چندین بار هم تخریب شده که مورد مرمت و بازسازی قرار گرفته است. در برخی از متون مهمترین باسازی و مرمت بنای امامزاده در دوران ایلخانان صورت گرفته و خواجه نصيرالدين طوسي وزیر ایرانی هولاکو خان بانی این امر بوده است. البته برخی بر این باورند که قبر فرزند هلاکو خان، آباقاخان در ایوان جنوبی امام زاده بوده و توجه خواجه نیز به همین منظور بوده است. بناي امام زاده ، همان طور که گفته شد، بارها مورد مرمت و بازسازي قرار گرفته است، اما در قرن دهم هجري و در خلال حکمرانی صفویه بر ایران، بنای امام زاده مورد عنایت و توجه بیشتری قرار گرفت و بنایی زیبا و باوقار در این برهه ی زمانی ساخته شد. در برخی متون تاریخی، از این امامزاده به عنوان محل دفن سلطان حسين صفوي در سال 1140 نام برده شده است.

2safar

شاهزاده حسين در وسط شهر همدان قرار دارد و گردشگران به راحتی می توانند از این مکان تاریخی و مذهبی دیدن کنند. بناي شاهزاده حسین، در پلانی مستطيل شكل قرار دارد یک صحن بزرگ در داخل آن ساخته شده است. این بنا هم مانند بسیاری از آثار مذهبی در تاریخ ایران یکی از نمونه های فاخر معماری ایرانی است، در بخش های مختلف آن می توان هنر های معماری ایرانی از قبیل کاشی کاری را مشاهده کرد. مصالح مورد استفاده در این بنا سنگ، آجر و ملاط گچ و خاك است گنبد آجری و زیبای امام زاده مشخصه ی اصلی بنا به شمار می رود. نماي بيروني امام زاده شامل بدنه بنا و گنبد بيروني است. محیط آرام دلنشین اما زاده با بنای دو طبقه ای که حجره هایی در قسمت بالایی قرار گرفته، فضای امام زاده را خاص تری می کند.

2safar

یکی از تجلی های هنر معماری ایرانی در اماکن مذهبی یکی از اتفاق های خوبی است که در حوزه جغرافیای ایران مشاهده می شود. گردشگران در چنین مکان هایی علاوه بر شناخت بهتر تاریخ، فرهنگ و تمدن این سرزمین، بنایی زیبا، فاخر و به غایت دلنشین را خواهند دید که غبار زمان این بنا را اثری تاریخی می کند، فضای معنوی و عبادی چنین فضاهایی با هر مذهب و دینی سنخیت دارد و آرامشی عمیق را در پی خواهد داشت.