جاذبه های گردشگری ایران - شهر کرد

جاذبه های گردشگری ایران - شهر کرد

2safar

در سال 1314 طی یک اقدام رسمی از سوی حکومت مرکزی، در 98 کیلومتری شهر اصفهان نام شهرکرد به صحنه ی جغرافیایی و اداری ایران اضافه شد، اما این تنها یک تغییر نام به شمار می رفت، دهکرد نام ابتدایی این منطقه به شمار می رفت که امروزه آن را به عنوان مرکز استان چهارمحال بختیاری می شناسیم، شهرکرد پس از فریدون شهر، بلند ترین سکونتگاه مردم در ایران به شما می رود و اگر به طور صحیح تر عنوان کنیم، می توانیم آن را بلند ترین مرکز استان ایران بدانیم. طی سالهای اخیر توجه بسیاری از گردشگران و تورهای گردشگری به سوی این منطقه ی خوش آب و هوا جلب شده و تعداد بسیاری از گردشگران از این شهر و استان چهارمحال بختیاری دیدن کرده اند و ما هم سفرمان را به این منطقه دیدنی آغاز کرده ایم و آن را برای شما معرفی خواهیم کرد.

2safar

هنگامی وارد این شهر می شوید، شاید تنها وسوسه ی دیدن مناطق بکر طبیعی و آبشار های تماشایی اش شما را به این منطقه از ایران کشانده باشد، اما این شهر و این ناحیه هم مانند دیگر نقاط ایران ، نمی توانند خود را خالی تاریخی کهن بداند، و گردشگران می توانند روایت تاریخ و تمدن این سرزمین را این بار از استان چهارمحال بختیاری و از شهرکرد بشنوند. یکی از مهمترین ویژگی های تاریخی این شهر، وجود تپه های باستانی است، که در یک صد سال گذشته، محل رفت و آمد باستان شناسان غربی و ایرانی بسیاری بوده است، تپه های باستانی که قدمت و دیرینگی شان به چندین هزار سال گذشته باز می گردد. شاید گفتن چندین هزار سال و چند سال چندان سخت نباشد، اما بدون شک هنگامی که به نزدیکی تپه های باستانی شهرکرد می روید، فهم این حفره ی زمانی میان چند سال و چند هزار سال برای تان گیج کننده و ترس آور خواهد بود. در این شهر ، گردشگران می توانند، آثار و بقایای حکومت های محلی و ملی مختلف تاریخ ایران را مشاهده کنند و مانند دیگر شهر های ایران، رد پای پررنگ تاریخ را حس کنند.

2safar

در متون تاریخی موجود، تاریخ این شهر را به دوران اشکانی نسبت می دهند، که در دوران حاکمیت ساسانیان بر ایران هم از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. برخی نام قدیمی این شهر را وابسته به ساکنانش که کرد ها بوده می دانند، برخی هم کرد را گله دار معنی می کنند و آن را محل تجمع گله داران می شناندو در این بین بعضی از افراد کارشناسان تاریخی هم دهکرد را عربی شده ی دژگرد می دانند و برای فرضیه خود هم نام های عربی شده بروگرد(بروجرد) و دژپل(دزفول) را می آورند. با همه ی این ها، گردشگرانی که به شهرکرد قدم می گذارند، آن را شهر کرد خطاب می کنند، شهری که جاذبه های طبیعی اش گردشگران بسیاری به سوی خود می کشاند و دیدنی های تاریخی و شهری اش خاطرات بسیاری را برای آنها رقم می زند و لذت سفر به این شهر را شیرین می سازد. با ما در ادامه ی مسیر مان در استان چهارمحال بختیاری و شهرکرد همراه باشید تا بیشتر با این شهر زیبا و آشنا شویم.

2safar