جاذبه های گردشگری ایران - شوشتر خوزستان

جاذبه های گردشگری ایران - شوشتر خوزستان

2safar

در سفرمان به خوزستان این بار راهی شمال این استان می شویم تا با یکی از قدیمی ترین شهر های ایران و جهان آشنا شویم. شوشتر شهری است که تاریخ نویسان و باستان شناسان بسیاری از آن گذر کرده اند و جهانگردان بسیاری در قرون گذشته از سفر هایشان به این شهر نوشته اند. شهری که هنوز نشانه هایی زنده و ماندگار از عهد باستان را در خود می بیند و به عنوان یکی از مقاصد گردشگران در جهان شناخته شده است.

2safar

شاید بسیاری این شهر را با سازه های آبی معروف اش بشناسید(که در ادامه ی مسیر 2safar با آن آشنا خواهیم شد) اما شوشتر مجموعه ی عظیم و زنده ای از روزگار رفته است روزگاری پر شکوه و باصلابت که هنوز هم نشانی درخشان بر تمدن این سرزمین به شمار می آید. شهر شوشتر یکی از شهر های بزرگ در استان خوزستان است که البته به لحاظ تاریخی در کنار شوش از بخش های باستانی این استان محسوب می شوند. شوشتر در دامنه ی مناطق کوهستانی خوزستان و در امتداد رشته کوه زاگرس قرار دارد. نکته هیجان انگیز و جالبی که برای گردشگران در این شهر قابل توجه است، نقل قول ها، نوشته ها و گفته های بسیاری است که تاریخدانان و سیاحان از این شهر بر جا گذاشته اند و باستان شناسان هم آثار و بقایای متعددی از دوره های مختلف را در این شهر کشف کرده اند که هر کدام بخشی از یک فرضیه و گفته را تایید می کند.

2safar

زیبای داستان هم همین جاست، شهری از دل تاریخ ، زنده و پویا میزبان گردشگران بسیاری است، اما نمی توان چرایی شوشتر نامیدن آن را به قطعیت گفت، نمی توان تاریخ بنا نهادن این شهر را از تاریخ بیرون کشید و نمی توان این شهر را متعلق به دوره و سلسله ی خاص دانست. در منابع مختلف از نقل قول های متعدد مبنی بر چرایی نام این شهر گفته اند، به طور مثال برخی شوشتر را از شوش بهتر می نامند و آن را به هخامنشیان نسبت می دهند، عده ای با اشاره به نوشته ی یک مستشرق، آنرا شه شاتر یا همان شهر شاه می دانند، عده ای شوشتر را برگرفته از نام شوشین دخت، همسر یزدگر دانسته و بعضی هم شوشتر را دروازه شوش می خوانند. هر کدام هم سند، نوشته و دلیلی برای مدعای خود دارند.

2safar

اما جذابیت این شهر فارق از تمام این حدس و گمان هاست، بیرون از تمام قیل و قال های تاریخی شوشتر جذابیتی وصف نشدنی برای گردشگران دارد، شهری بیرون آمده از دل تاریخ با تمام آن رازآلودگی های باستانی اش. تاریخ این شهر را می توان عصر حکمرانی ایلامیان بر جنوب ایران دانست، که با روی کار آمدن هخامنشیان جانی تازه می گیرد. باستان شناسان آثاری از اشکانیان را هم در شوشتر یافته اند و در دوران ساسانی هم این شهر برای خود جایگاه خاصی داشته است. در ایران هر کجا که قدم بگذارید می توانید اثری و نشانه ای عهدی باستانی را ببینید و در شوشتر داستان مهندسی تر ، استادانه تر و زیبا تر می شود. در این مقدمه بیش از این از شوشتر نمی گوئیم، بلکه داستان مفصل این شهر را در کنار آثار و جاذبه های گردشگری اش بازگو خواهیم کرد.