جاذبه های گردشگری ایران - شوش خوزستان

جاذبه های گردشگری ایران - شوش خوزستان

2safar

در سفر به استان زیبا، تاریخی و دلنشین خوزستان، با 2safar به شهر های اهواز و شوشتر رفتیم و با جاذبه های گردشگری این مناطق آشنا شدیم، این بار به شهر شوش رسیدیم، شهر باستانی کوچکی که شاهد تاریخی است که بر این سرزمین رفته و امروزه با آغوشی باز پذیرای گردشگران است. شما در این شهر با جاذبه های متعددی روبه رو هستید.

2safar

شهر شوش هویتی باستانی دارد و هنوز این ماهیت تاریخی بخشی از ویژگی این شهر به شمار می رود و گردشگران به دنبال تماشای آثار و بقایای باستانی و تاریخی راهی این شهر می شوند. قدمت شهر شوش به دوران نوسنگی باز می گردد و باستان شناسان فراوانی کاوش های بسیاری را در نقاط مختلف این شهر انجام داده اند. شوش تا 4 هزار سال پیش از میلاد مسیح در قالب اشکال مختلف محل زندگی مردم در نواحی جنوب ایران به شمار می رفت، در این محدوده ی زمانی بود که ما با شهری به نام شوش آشنای می شویم و تاریخ این شهر برگ های بیشتری پیدا کرد. تاریخ شهر شوش با حکومت عیلام آغاز شد، شوش به عنوان پایتخت عیلام برای چندین قرن مرکز قدرت سیاسی آنانبود و باستان شناسان اولین آثار و بقایای حکومت عیلامی را در این شهر کشف کردند و چهره ی در غبار خفته ی این تمدنی باستانی را شناختند. متاسفانه بسیاری از آثار کشف شده در شهر شوش در اولین دوره های اکتشافات باستان شناسی به موزه های بزرگ و معروف دنیا برده شد و یا به کلسیون دارهای غربی فروخته شد. با این حال هنوز هم بخش هایی از تمدن عیلام را می توان در شهر شوش مشاهده کرد.

2safar

شوش با حمله آشور بانیبال، پادشاه آشوریان به ویرانه ای تبدیل شد و با سوختن و ویران شدن شوش حکومت عیلامی هم به تاریخ پیوست. با روی کار آمدن هخامنشیان، شوش جان تازه ای گرفت و این شهر در امپراتوری پر شکوه و وسیع هخامنشی به دستان داریوش کبیر، از نو ساخته شد، خرابه هایش آباد وکاخ های سلطنتی شکوه از دست رفته اش را باز پس گرفت.در دوران هخامنشی، شوش پایتخت زمستانی بود و آثار و بقایای کاخ آپادانا روایت گر این بخش از تاریخ شهر شوش است. با کنار رفتن هخامنشیان و حمله ی اسکندر مقدونی شوش دیگر پایتخت ایران نبود اما در خلال دوران سلوکیان، اشکانیان، ساسانیان و در دوران اسلامی هم از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار بود.

2safar

شوش را می توان یکی از قدیمی ترین شهر های دنیا دانست که تمدنی های بزرگی در این شهر حضور پررنگی داشتند و امروزه گردشگران این شهر را به عنوان یکی از شهر های باستانی جهان مقصد خوبی برای قدم گذاشتن در تاریخ می دانند. در این شهر گردشگران آثاری مانند کاخ اردشیر، کاخ آپادانا، ایوان کرخه ، هفت تپه ، قلعه شوش و مقبره دانیال نبی را خواهند دید و به یکی از محوطه های تاریخی ثبت شده در سازمان یونسکو پا می گذارند. گردشگران برای رسیدن به شوش از شهر اهواز در حدود 120 کیلومتر پیش رو خواهند داشت، تا از یکی دیگر از باستانی ترین شهر های جهان دیدن کنند.